Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

En ledande leverantör av ventilationsprodukter

Affärsidén hos Fläkt Woods är att vara den ledande leverantören av ventilationsprodukter till byggnader och industrin.
Koncernen har totalt 3 500 anställda i 20 länder över hela världen.

Fläkt Woods är en global marknadsledare och samarbetspartner inom energieffektiva ventilations- och luftbehandlingssystem för:
• Komfort- och bostadsventilation
• Industriventilation
Ursprunget till Fläkt Woods i Växjö startades 1957 och företaget var då en del av det ASEA-ägda bolaget Svenska Fläktfabriken. I slutet av 80-talet blev företaget helägt av ASEA och så småningom ABB.
Fläkt Woods bildades 2002 genom en sammanslagning av de två största aktörerna inom ventilations- och luftbehandlingssystem: Fläkt och Woods Air Movement.
– Fläkt Woods ägde oss fram till 2007 då bolaget köptes upp av den fransk-kanadensiska familjen Sagard, som man kan jämföra med familjen Wallenberg i Sverige, berättar Fredrik Albertson, general manager på Fläkt Woods i Växjö.
På kontoret i Växjö jobbar 32 anställda med utveckling, försäljning, projektledning och inköp.

Standard light-industry
Företaget säljer från Växjökontoret bland annat standard light-industry fläktar, standardiserade fläktserier i storlekar från 1 meter till 2,5 meter. Fläktarna säljs till allt från OEM-kunder till småindustrier som behöver en rökgasutsug för svetsare eller målare.
– Vi säljer våra fläktar till i princip alla industrier som behöver luft i sina processer. Det kan till exempel vara kraftverk, stålverk, kemiindustrin och pappersindustrin och en av våra stora kunder är Korsnäs. Fläktarna tillverkas huvudsakligen lokalt här i Sverige, men vi säljer också från våra fabriker i Frankrike, Finland och England. Cirka 95 procent av våra produkter går på export, berättar Fredrik Albertson.
Fläkt Woods erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter och systemlösningar. Följande är unikt för kunderna:
• Systemlösningsexpertis – man utvecklar skräddarsydda lösningar i samarbete med kunderna
• Erfarenhet av lösningar för ventilation och klimatstyrning
• Teknologi och nyskapande
• Kvalitet
• Lokal närvaro i 95 länder

Stora fläktar
Den största omsättningen för Fläkt Woods i Växjö ligger på stora fläktar. Dessa fläktar är ”design to order” och mycket high tech. Huvudapplikationerna för de stora fläktarna är kraftverk, stålverk, gruvor och tunnlar.
– Vårt flaggskepp ”PF” är en avancerad axialfläkt, som ser ut som en propeller. Man kan vrida skovelvinkeln under drift och poängen med detta är att man hela tiden kan anpassa arbetspunkten optimalt. En arbetspunkt i en fläkt är hur mycket luft man ska köra igenom och hur mycket tryck som finns i systemet som man måste övervinna. Typexemplet är ett kraftverk som eldar med torv. Man får olika energivärden i torven, beroende på hur torr den här, kvaliteten och om den kommer från Sverige, Baltstaterna eller Ryssland. Man behöver få igenom olika mycket luft genom pannan som bränner torven och med vår fläkt kan man reglera detta optimalt, berättar Fredrik Albertson.
På de stora fläktarna är Fläkt Woods ledande i de nordiska länderna och en av topp tre-spelare globalt i världen.
Fläkt Woods har ett stort utvecklingsarbete med CFD och förfogar över ett stort och rymligt labb.

Marknaden växer
– Marknaden växer och vi ser positivt på framtiden. Vi har en top of the line-produkt när det gäller teknik och funktionalitet. Vi har dessutom en mycket bra organisation som säkerställer att vi levererar produkter till kunderna i rätt tid och i rätt kvalitet, säger Fredrik Albertson.
Fredrik Albertson har det globala ansvaret för produkten PF (utom i Nordamerika) och ansvarar för säljare inom segmentet Global Infrastructure & Industry, som är utplacerade i Ryssland, Tyskland och Korea.
Fredrik ser positivt på framtiden för Fläkt Woods.
– Vi är ett företag som jobbar med teknik i framkant och vi har en rolig teknisk utmaning framför oss, säger han.