Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

En legotillverkare i Tingsryd med bredd

Affärsidén hos Jitech AB i Tingsryd är att tillverka produkter i stål, rostfritt och aluminium samt erbjuda montering och ytbehandling till industriföretag i olika branscher.
Företaget grundades 1989 och sysselsätter idag 195 medarbetare.

Jitech har specialiserat sig på att produktionsrationalisera konstruktioner och tillverka produkter i korta serier på uppdrag av ledande företag inom främst gruvteknik, entreprenadmaskiner, energiteknik, ventilationsteknik, och tyngre fordon.
– Vi är en legotillverkare som riktar oss främst mot metallindustrin och bland stora kunder kan jag nämna Atlas Copco, Dynapac, Cargotec och Alfa Laval, berättar Mikael Johnsson, projektchef och marknadsansvarig på Jitech.
Företaget startades 1989 av Mikaels bror Roland Johnsson, som äger 100 procent av Jitech. Mikael själv kom in i företaget 1999.

En leverantör med kärnkompetens
Jitech är en systemleverantör med kärnkompetens i produktion av produkter i stål, rostfritt och aluminium.
Företagets kärnkompetens är att med högteknologiska maskiner i kombination med hög kompetens hos medarbetarna tillverka plåtkomponenter och skapa kundnytta genom att initialt och kontinuerligt lämna förslag på förbättringar av kundernas produkter med avseende på kostnadseffektivitet, produktkvalitet och miljöpåverkan.
Jitech har en stor och rymlig verkstadsyta på drygt 30.000 kvadratmeter.

Stark tillväxt
– Vi har haft en stark tillväxt under åren och har ökat omsättningen 25-30 procent årligen. Personalstyrkan har också växt under tiden. Då företaget startades var man fyra anställda och idag har vi 195 anställda. 2008 drabbades vi, som så många andra, av lågkonjunkturen då drygt hälften av personalen fick gå, berättar Mikael Johnsson.
Jitech hade under samma period investerat över 80 miljoner kronor i nya maskinparker och i en av Skandinaviens modernaste pulverlackeringsanläggningar. Utöver detta gjordes stora investeringar i nya produktionslokaler. Dessa investeringar har varit en stor framgångsfaktor i företagets uppgång efter 2008.
– Idag omsätter vi mer än före krisen och beräknar en omsättning för 2011 på över 300 miljoner kronor, säger Mikael Johnsson.

Visioner hos Jitech
• Att vara ledande på marknaden inom företagets affärsidé
• Att av kunderna ses som teknik- och serviceledande
• Att av kunderna ses som den bästa medleverantören
• Att av utomstående och medarbetare ses som den ”perfekta arbetsgivaren”
– Jitechs styrka är bred kompetens att, i korta serier, tillverka allt från enkla smådetaljer till att utföra komplett tillverkning och montering av både fläktar, bränsletankar och energisystem, ja till och med cementutrustning tillverkar vi, berättar Mikael Johnsson.
Framtidsvisionen för Jitech är fortsatt tillväxt hos befintliga kunder och att bredda verksamheten ytterligare inom nya marknader.
– Vi vill vara med ”From Start to Finish” och hjälpa våra kunder med alternativa konstruktionslösningar och göra produkterna mer kostnadseffektiva, säger Mikael Johnsson.