Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

En legotillverkare med anor

Fellingsbro Mekan AB, FMAB, i Lindesbergs kommun är ett företag som kan leverera både den lilla separata enheten och den kompletta maskinen.
– Vi har korta ledtider och är självförsörjande på bland annat blästring, målning och plåtarbeten, berättar företagets ägare Christer Einarsson.

Ursprunget till FMAB grundades redan 1911 under namnet AB Bröderna Envalls och 1985 nystartades Fellingsbro Mekan AB. Christer Einarsson började jobba på företaget 1988 och tog över verksamheten 2004.
– Vi bygger mycket till materialhantering och värmeverk är våra största kunder. Vi gör till exempel skruvar, transportörer och cellmatare. Vi har även legotillverkning mot olika industrier och bygger maskiner efter kundernas ritningar, berättar Christer.
FMAB kan bearbeta ett utgångsmaterial, som kunden håller på med, och kan genom sina leverantörer ta fram det material som behövs för den beställda produkten.

Ett stort arbetsområde
Maskinparken täcker ett stort arbetsområde. I grovplåtslageriet tillverkas svetsade järn- och stålkonstruktioner på upp till tio tons styckevikt.
I maskinparken utförs skärande bearbetning i arborrverk med 100 mm spindel och i långbädds- och vertikalfräsmaskiner med upp till fyra meters bordrörelse. Företaget svarvar upp till 1600 mm och sju meters dubbavstånd.
Företaget har också kapacitet och anläggning för montering, sandblästring och målning.
Bland referenser kan nämnas Noxor AB i Örebro (där Christer Einarsson för övrigt är delägare), SSAB i Oxelösund, Valmet Power AB, Billerud Korsnäs Frövi AB, Sejfo Engineering AB, Atlas Copco och Munksjö Aspa Bruk. Företaget har även export till länder som Finland, Brasilien, Spanien, Italien, Skottland och Kina.
– Vi hade ett stort projekt för Västerås Energi förra året då vi byggde en ny sopmataranläggning till deras nya panna, berättar Christer.

Utländska konkurrenter
FMAB har haft en god utveckling genom åren trots viss konkurrens från utlandet.
– På 90-talet hade vi stor konkurrens från Polen, men de har höjt priserna så där är konkurrensen inte så stor idag. Inom stålbyggnationer märker vi större konkurrens från Öststatsländerna som Estland, Lettland, Vitryssland och Rumänien, berättar Christer och fortsätter:
– Vi är idag 28 anställda, men våra lokaler har kapacitet att ha uppåt 60 anställda. Men så länge det är konkurrens från utlandet vill jag inte att företaget ska vara för stort.
Christer Einarsson har fyllt 64 år och kommer att trappa ned på sikt. Företaget kommer dock troligen att stanna kvar inom familjen då Christers son, Michael Ejnarsson, jobbar på företaget och ska ta över verksamheten.