Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

En leverantör av kvalitativa hydraullösningar

Smålandsstenarföretaget Hydratech AB är en komplett aktör avseende hydraulik. Med hög teknisk kompetens och lång erfarenhet av olika systemlösningar och utrustningar för olika användningsområden har företaget möjlighet att leverera de komponentfabrikat som slutkunden önskar.

Året var 1986 när Sven Hallgren och Pehr Larsson, båda med erfarenhet inom hydraulikbranschen, startade Hydratech AB i Smålandsstenar. Inriktningen var tillverkning av industrianläggningar, service och reparationsarbete.
1991 blev Sven Hallgren ensam ägare till företaget.
– Den huvudsakliga verksamheten rörde då olika projekt kring konstruktion, tillverkning och installation av industrihydraulikanläggningar. Kundkretsen fanns inom bil- och aluminiumindustrin, där anläggningar fanns både i Sverige och utomlands, berättar Sven Hallgren.

En komplett aktör
Hydratech AB är en komplett aktör avseende kostnadseffektiva hydrauliska lösningar. Tack vare bred kompetens, lång erfarenhet och ett integrerat samarbete med viktiga leverantörer kan företaget leverera komponenter helt efter kundernas önskemål.
I företaget finns utrustningar för olika användningsområden och allt dokumenteras i 3D-CAD.
2007 gjordes nyanställningar, som innebar att verksamheten i företaget även fokuserades på kunder med behov av löpande service och underhåll.
Sedan 2009 levererar Hydratech hydraulik till biobränsleanläggningar runt om i Sverige.

En analys av framtiden
Internt i företaget genomfördes en analys av bolagets framtida inriktning och en av slutsatserna i denna analys var att fokusera på pumprenoveringar. Detta innebar att investeringar genomfördes i ett testrum med testbänk för pumpar och motorer med en effekt på 45 kW, som även under 2012 kompletterats med ytterligare investering som innebär att effekten utökats till 350 kW.
– Detta har bidragit till att vi breddat vårt tjänsteutbud eftersom kunden får en produkt inklusive garanti för i stort sett halva priset jämfört med ett nyinköp, säger Sven Hallgren.
2011 sålde Sven Hallgren samtliga aktier i Hydratech AB till företagsgruppen Volito AB med säte i Malmö. Denna företagsgrupp har som ambition att bygga upp en industridel inom hydraulikområdet och detta har inneburit att de genomfört ett flertal förvärv och där Hydratech AB är en viktig del.

Viktiga nätverk
Sammanslagningen har bidragit till att finansiella resurser tillförts och att det bildas viktiga nätverk både inom leverantörsledet och inom kundsektorn.
Totalt sett har försäljningen av Hydratech AB inneburit att företaget bättre klarar kommande konjunktursvängningar och detta innebär också en trygghet för de anställda.
– Sedan förvärvet har personalstyrkan utökats med tre personer och sammanlagt är det nu 14 anställda i företaget. De nya ägarna prioriterar kompetensfrågor högt och det är planlagt att samtliga anställda inom ett år ska vara certifierade hydrauliktekniker, berättar Sven Hallgren.
Verksamheten i Hydratech är sedan länge kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standard.