Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

En livskraftig skärgårdskommun vid Vänerns strand

Kristinehamn är en skärgårdskommun vid Vänerns strand med cirka 24 000 invånare. Kommunen är livskraftig och drivande med ett växande och differentierat näringsliv, skolor som inspirerar till livslångt lärande och en god vård och omsorg.

– Vi har ett gott företagsklimat i Kristinehamn. När Svenskt Näringsliv har gjort mätningar i landets kommuner har vi som bäst legat på 13:e plats. Vi har dalat de senaste åren, men generellt sett så har vi fortfarande ett gott företagsklimat, säger kommunchef Anders Dahlén.
I Svenskt Näringslivs mätning 2010 hamnade Kristinehamns kommun på plats 57, vilket innebär att kommunen är näst bäst i Värmland, efter Sunne.
Verkstadsindustrin är den viktigaste branschen i Kristinehamn och den största privata arbetsgivaren är Rolls-Royce AB, som tillverkar propellrar till båtindustrin. Andra stora företag är Anovo Nordic AB, Scania Steel Björneborg AB, Nordic Paper Bäckhammar AB, Casco Adhesives AB, Scana Machining AB och Wiréns Åkeri.
I Kristinehamn finns ett flertal företagsnätverk, till exempel BRO-gruppen, lokalavdelning Handelskammare Värmland, Christinorna, Företagarna Kristinehamn, LRF Kristinehamn, Svensk Handel Kristinehamn och Rotary Kristinehamn. Ansvaret för att stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Kristinehamn ligger sedan den 1 januari 2000 hos NäringslivsSamverkan i Kristinehamn ekonomisk förening.
– Vår grundstrategi är att jobba med befintliga företag och se till att de utvecklas, expanderar på plats och mår bra, säger Anders Dahlén.

Vision och mål
Kristinehamns kommun har följande vision:
”Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet och där kultur, natur och skärgård attraherar allt fler”.
Till visionen finns ett antal mål knutna, som är antagna av kommunfullmäktige. Det övergripande målet är:
”Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktig ekonomi.”

Ett perfekt kommunikationsläge
Geografiskt sett har Kristinehamn ett perfekt kommunikationsläge – mittemellan Stockholm, Oslo och Göteborg. Här finns också två närbelägna flygplatser: en i Karlstad och en i Örebro, som båda nås på mindre än en timme. I Kristinehamn finns också Sveriges östligaste belägna västkusthamn.
Den totala ytan för kommunen är 1 392,4 kvadratkilometer, men ”bara” 748 av dem består av land – resten är vatten och då framför allt Vänern.

Nytt teknik- och innovationscenter
– När företag i Kristinhamn söker arbetskraft så måste vi på kommunen tillgodose dem med detta. Därför håller vi nu på att projektera ett nytt teknik- och innovationscenter, där tanken är att man ska ha svetsutbildning. Det är i grunden ett gymnasium, men ska delvis också bli en yrkesskola, berättar Anders Dahlén och tillägger:
– Inför framtiden ska vi fortsätta att satsa på att ha ett positivt företagsklimat för våra befintliga företag. Det gör vi bland annat genom att utveckla boendet så att Kristinhamn också blir en attraktiv boendekommun.
Anders Dahlén har varit kommunchef i Kristinehamn sedan 2010. Tidigare har han bland annat jobbat som chef på NCC och varit kommunchef i Hammarö.