Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

En modern gymnasieskola i teknikens framkant

Faluns Praktiska Gymnasium är en skola mitt i arbetslivet. Här garanteras eleverna mellan 40 – 60 procents arbetsplatsförlagd utbildning (praktik) under hela studietiden för att lära sig sitt blivande yrke på bästa sätt – på plats i arbetslivet. Falun har ett brett utbud av bra gymnasieskolor, både friskolor och kommunala. Här konkurrerar Faluns Praktiska Gymnasium framförallt med sin litenhet där varje elev syns och får möjlighet att själv vara med och påverka skolans profil.

Faluns Praktiska Gymnasium är en del av Baggium Utbildning som idag har 52 gymnasieskolor från norr till söder. Kännetecknande för Baggium är ett verklighetsförankrat lärande med stora inslag av praktik, tanken är att eleverna dels ska förberedas för sitt framtida yrke genom att lära sig det i dess verkliga miljö, och dels skapa kontakter mellan elev och företag för att underlätta den framtida rekryteringsprocessen.

Lyckosamt för Unga Företagare
På Faluns Praktiska Gymnasium frodas entreprenörskapet bland eleverna med flera verksamheter startade under konceptet Unga Företagare (UF).
– Våra elever får välja mellan att göra ett s.k. traditionellt projektarbete eller att starta eget UF-företag. Projektet eller det egna företaget drivs under det sista året på skolan och nu senast hade vi bl.a. elektriker, målare och hårdesigners som med stor framgång etablerade och drev sina egna verksamheter, berättar biträdande skolledare Karin Stål Lindwall.
Faluns Praktiska Gymnasium arbetar nära det kringliggande näringslivet för att skapa en bra kontaktyta för både elever och företag.
– Vi har alltid haft nära samarbeten med företag här i regionen, vi vill vidga vyerna ytterligare och kan därför även erbjuda praktik utomlands tack vare ett växande nätverk.

Reformen förändrar inte huvudsyftet
Gymnasieskolans reform innebär i korthet att befintliga program vidgas och blir större, med fler underordnade inriktningar.
– Kurserna kommer att se lite annorlunda ut och ha andra namn, men innehållet som helhet kommer inte att förändras så mycket. Som exempel kommer vi att ha hovslagarutbildningen som en inriktning under hantverksprogrammet. Det viktigaste för oss är att eleverna får en nära anknytning till sitt valda framtidsyrke, och det har vi hittills lyckats bra med, menar Karin.

Hoppas kunna integrera vuxenutbildning
En annan inriktning som man på Faluns Praktiska Gymnasium hoppas på är att kunna utveckla framöver är vuxenutbildningar. Kurserna ska vara desamma som för gymnasieelever, men ska läsas i snabbare takt. Karin Stål Lindwall förklarar:
– Detta innebär mycket individuella lösningar som svarar på verkliga behov. Dels höjer vi kompetensen hos deltagarna, och dels möter vi behovet av arbetskraft ute på företagen. I början kan det handla om en grupp på max tio deltagare, ett antal som vi hoppas på att kunna öka successivt.
Idag har Faluns Praktiska Gymnasium ca 100 elever fördelade på sju program. Samtliga elever har tillgång till bärbara datorer oavsett studieinriktning. Som en del av Baggium Utbildning har Faluns Praktiska Gymnasium tillgång till de resurser som krävs för att driva en modern gymnasieskola i teknikens framkant.