Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

En modern legoleverantör i Åtvidaberg

Minec Produktion AB i Åtvidaberg är en legoleverantör av mekaniska artiklar och arbetar främst med skärande bearbetning, svetsning och gasskärning.
Företaget startades 2001 och under de senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt.

– När vi startade var vi sju personer och omsatte ungefär fem miljoner kronor. Under åren har vi ökat drastiskt och idag har vi 28 anställda och omsätter cirka 30 miljoner kronor, berättar Martin Siggesjö, som driver och äger Minec Produktion tillsammans med Mikael Fransson.
Minec producerar allt från enstyck till serier och man åtar sig även att montera, prova och packa hela enheter och delar.

Företagets resurser består av moderna CNC-styrda och konventionella maskiner för skärande bearbetning.
Företaget har en produktionsyta på cirka 2 000 kvadratmeter.

Minec levererar produkter till bland annat:
• förpackningsindustrin
• trafikövervakningssystem
• medicinteknisk utrustning
• järnväg
• militär utrustning
• lantbruksmaskiner
– Järnvägsindustrin står för cirka 50 procent av vår omsättning. Här har vi kunder som Trafikverket och Jernbaneverket och vi har även en del projekt ute i världen via Bombardier, berättar Martin Siggesjö.

Korta ledtider och bra pris
– Vi har korta ledtider, en platt organisation, god kompetens och bra pris. Vi kan utföra hela kedjan inom gasskärning och är inte nischade på något sätt. Vi har en stor bredd och gör allt från finmekanik till halvgrovt, berättar Martin Siggesjö.
Affärsidén hos Minec Produktion är att med hög kompetens lösa kundernas behov av tillverkning av mekaniska komponenter från prototyp till serier i tusentals enheter.
Kvalitet lönar sig i längden är Minecs filosofi och sedan 2004 är företaget kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
– Vår framtidsvision är att vi ska bli större och utveckla verksamheten ännu mer, säger Martin Siggesjö avslutningsvis.