Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

En modern mötesplats i Linköping för de gröna näringarna

Strax utanför Linköping, vid Järngården väster om Ljungsbro, finns Vreta Kluster – ett kunskapscentrum för företag och organisationer inom området gröna näringar.
Som hyresgäst i Vreta Kluster får man tillgång till moderna kontor och möteslokaler, nätverksaktiviteter, affärsnätverk och kunskapsutbyte.

Vreta Kluster är mötesplatsen för de gröna näringarna i hjärtat av den bördiga östgötaslätten. Här samlas aktörer inom växtodling, djurhållning, mat, energi, skog och fiske.
– Vreta Kluster startade sin verksamhet den 10 november 2011 med syfte att skapa tillväxt och arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Genom att hyra in sig på vårt kontorshotell kan man åstadkomma samverkan mellan olika aktörer, säger Helene Oscarsson, koordinator på Vreta Kluster.
Idag finns 13 företag och organisationer i Vreta Klusters lokaler. Hushållningssällskapet, som hyr halva fastigheten, var först ut då de i november förra året flyttade hela sitt Linköpingskontor till Järngården i Ljungsbro.
– Hushållningssällskapet jobbar bland annat med rådgivning till lantbrukskunder inom växtodling, ekonomi och byggnation. De hade tidigare diskuterat frågan om att ha ett hus för rådgivning så det var en gammal idé i deras organisation, berättar Helene Oscarsson.
De övriga hyresgästerna i Vreta Kluster är AgroÖst, Svenska Pig AB, Swedbank, Leader Folkungaland, HS Agri, HS Östergötland, SIK, Söderslätts Spannmålsgrupp, LRF Konsult, LRF Östergötland, Meal Planning Concepts AB och TeknikFabriken Östergötland.

Här skapas nya idéer
Gemensamt för alla hyresgäster är att de arbetar med fokus på de gröna näringarna, d.v.s. jord, skog, djur, energi, mat, fiske och trädgård. I mötet mellan olika verksamheter och företag skapas synergieffekter och nya idéer, vilket ger högre utväxling för alla medverkande. Målet är att detta ska leda till utveckling av grön FoU, ny teknik och nya affärer.

Som hyresgäst vid Vreta Kluster får man tillgång till:
• ett stort kontaktnät
• ljusa, moderna lokaler
• draghjälp med pressaktiviteter
• nätverksaktiviteter såsom gemensamt fika varje dag och återkommande frukostseminarier
• fräscha möteslokaler för 8-50 personer

– Vid förmiddagsfika utbyts idéer, sprids information och man kan då lättare marknadsföra varandra. Vi har också frukostmöten, där vi bjuder in politiker, tjänstemän, forskare etc. och vi är även ute och representerar de gröna näringarna vid olika events som andra anordnar. Då kan det till exempel handla om entreprenörskap, innovationer och nya idéer, berättar Helene Oscarsson.

Ligger i fronten
De gröna näringarna spelar en allt viktigare roll i utvecklingen av det hållbara samhället och Östergötland ligger i fronten inom grön näring. Här finns jorden, tekniken, kompetensen och den kreativa kraften.
Vreta Kluster har ingen geografisk avgränsning när det gäller hyresgästerna. Företagen har sina huvudkontor i både Östergötland, Västergötland, Skåne och andra län.
– Det är fritt fram för aktörer varifrån som helst att flytta in i Vreta Kluster om de har samma intressen som oss. Vi har ett mycket bra läge på slätten, nära E4-an och naturbruksgymnasiet Vretagymnasiet. Hos oss kan man ha gränsöverskridande möten mellan olika aktörer, som inte skulle träffas annars.

Vreta Kluster förfogar idag över en fastighet, men visionen är att ha fyra fastigheter till uthyrning.
– När det här huset är fullt så har fastighetsägaren planer för nästa hus. I anslutning till hus nummer två ska det finnas en aula med plats för 120 personer och då kan vi arrangera ännu större möten och evenemang, säger Helene Oscarsson, som började arbeta som koordinator och klustermotor på Vreta Kluster den 1 december 2011. Hon kom närmast från Väderstad-Verken, där hon var marknadsföringsansvarig i sex år. Hon har även arbetat som egen företagare inom kommunikation och information och i grunden är hon agronom.
Helene är trogen de gröna näringarna även vid sidan av verksamheten på Vreta Kluster då hon är gift med en lantbrukare som har grisproduktion.