Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

En modern såglinje i Eneryda

Såglinjen i ATA Timber Eneryda AB är en av södra Sveriges mest moderna.
Här produceras årligen cirka 60 000 kubikmeter klentimmer per 10-timmarsskift och i anslutning till såglinjen finns en råsortering där virket sorteras efter längd, dimension och kvalitet.

Ursprunget till koncernen ATA Timber bildades av Tage Andersson 1945 då han installerade en enkel cirkelsåg hemma i Hökaboda. Idag har koncernen nio timmerbilar, tre flisbilar och 30 chaufförer som kör råvara dygnet runt.
ATA Timber är en av få privatägda sågverkskoncerner med egen massaindustri och är till stor del självförsörjande av flis.
– ATA Timber har ägt sågverket i Eneryda sedan 1985. Vi har tio anställda i produktionen och 20 totalt med skogsinköpare och lastbilschaufförer, berättar Joacim Bengtsson, produktionschef på ATA Timber Eneryda AB.
Specialiteten hos sågverket är att såga timmer mellan 12 och 22 centimeter.
– Det är inte många andra sågverk som gör detta. Oftast handlar det om att såga från 16 eller 18 centimeter. Men vi har specialiserat oss på 12 till 22 eftersom det blir väldigt effektivt och inte så hög produktionskostnad per kubikmeter, säger Joacim Bengtsson.
I Eneryda finns även ett justerverk som justerar och paketerar det torkade virket för vidare leveranser. De färdiga produkterna går på export till länder som England, Frankrike, Danmark och Sudan.
I Eneryda torkas produktionen både i en kammartork och en vandringstork, som togs i bruk hösten 2004.

Nyförvärv
Den 1 oktober förvärvade ATA Timber AB Widtsköfle Sågverk, som är beläget i Skåne strax norr om Degeberga. Företaget, som gick i konkurs i början av 2011, går idag under namnet ATA Timber Widtsköfle AB.
– I Widtsköfle jobbar 15-16 personer i produktionen och efter nyår ska också skogsinköpare börja jobba i företaget, berättar Joacim Bengtsson.
Sedan månadsskiftet oktober/november äger ATA Timber också Värendskog AB.
ATA Timber driver idag sågverk i Moheda, Åboda, Eneryda och Widtsköfle med en sammanlagd produktion av cirka 350 000 kubikmeter sågad vara. Sågverken består både av normaltimmerlinjer och klentimmerlinjer.
Företaget driver också i egen regi en massafabrik i Vaggeryd med en produktion av 125 000 års-ton.
– I och med att vi har en egen massafabrik i Vaggeryd är vi inte beroende av andra aktörer utan vi kan ta hand om vår flis själva, säger Joacim Bengtsson.

Positiv framtid
Joacim är mycket nöjd med företagets ägare och ser positivt på framtiden.
– Det har varit mycket negativa skriverier om sågverkens verksamhet, men vi sågar på för fullt och behöver ständigt råvaror. Det är en styrka att vara privatägt av familjen Tage Andersson, som är väldigt drivande. Vi har korta beslutsvägar och kan snabbt anpassa oss. Dessutom har vi väldigt bra anläggningar och är välinvesterade. I och med att vi har gjort investeringar i moderna maskiner kan vi producera mer per anställd. Vi behöver inte nyanställa, men vi behöver heller inte säga upp folk. Det är skönt att vi kan ha våra duktiga medarbetare kvar, säger Joacim Bengtsson.
ATA Timber omsätter totalt cirka en miljard kronor och omsättningen för ATA Timber Eneryda AB ligger på cirka 150 miljoner kronor.