Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

En motor för regionens utveckling

– Välutbildade studenter som tränats i en forskningsnära miljö och har ett internationellt perspektiv är vårt främsta bidrag till regionens och för den delen hela landets utveckling. De är den viktigaste kanalen vi har för att föra ut nytt kunnande till näringsliv och samhälle, säger professor Peter Värbrand, vicerektor för samverkansfrågor vid Linköpings universitet.

Universitetet lyfts ofta fram som regionens stora utvecklingsmotor. Det har en profil som i hög grad präglas av kvalificerade professionsutbildningar, ekonomer, civilingenjörer, läkare och lärare m fl. Det har gjort det naturligt med många och täta kontakter med både företag och myndigheter.
Ett nät av utlokaliserade kontaktsekreterare och ett centralt innovationskontor har skapat kontaktytor som underlättar. En rikstäckande undersökning från Svenskt Näringsliv visar också att företagarna i Östergötland och Södermanland, LiUs hemlän har en tätare kontakt med högskolan än företagare i andra län.
Universitetet driver också landets största företagasinkubator, LEAD, lokaliserad till de båda teknikparker som omger universitetet i Linköping och Norrköping. Här har forskare och studenter en möjlighet att med professionell coaching utveckla sina affärsidéer till fungerande företag. Ett tiotal företag lämnar varje år inkubatorn för att stå på egna ben. (se faktaruta)
Forskningssamverkan med näringslivet har en lång tradition.
– Det är en vital del inom många områden, betonar vicerektor Peter Värbrand. Här finns långvariga samarbeten med t ex Intel, Ericsson, Siemens, BT, Volvo och SKF. Och, det är viktigt att betona, det handlar inte bara om att vi ensidigt för ut nya forskningsresultat till näringslivet, lika viktigt är ofta att vi får in nya idéer och problemställningar som i sig leder till en mer intressant forskning.

Satsningar på att öka intressent för teknik och naturvetenskap
Sverige behöver fler ingenjörer och fler lärare med intresse för teknik och naturvetenskap. Att många väljer bort studier med teknisk inriktning är oroväckande för framtiden, eftersom Sverige behöver sin industri som idag bygger på högteknologi i ordets rätta bemärkelse.
Linköpings universitet är delägare och involverade i utvecklingen av både Fenomenmagasinet i Linköping och i Visualiseringscenter C i Norrköping. Centren är öppna för allmänheten och är ett sätt för barn och ungdomar att lära känna tekniken och bygga upp ett intresse kring ny teknologi.
Fenomenmagasinet vänder sig till alla åldrar och erbjuder en allmän introduktion till breda områden som elektricitet och optik, exempelvis. Visualiseringscenter C är en samlingsplats för forskning och utveckling inom visualisering och bildhantering, centret är en inspirerande mötesplats för både skolungdomar, gymnasieelever, forskare och näringslivet.
– Båda centren är viktiga för att skapa intresse kring teknik. Vi bedriver också projekt där studenter från universitetet hjälper skolungdomar med matematikstudier, vi kan erbjuda mattecoacher på nätet exempelvis, berättar Lars Holberg, informationsdirektör på LiU.

Engagemang genom hela skolsystemet
Universitetet når alla skolor i Östergötland med riktade insatser. Även förskolor, eftersom ett bestående teknikintresse bör grundas så tidigt som möjligt.
– Om vi ska lyckas med att skapa ett genuint intresse för teknik så måste vi arbeta med hela skolsystemet, det är alltså fråga om attitydförändringar och en lång omvandlingsprocess, fortsätter Holberg.
Vicerektor Peter Värbrand håller med, och framhåller att skolsamverkan är en utav universitetets viktigaste uppgifter idag.
– Vi involverar ungdomar, men även lärare i grund- och gymnasieskolan. Vi anordnar fortbildningskurser och campuskvällar där vi delar med oss av vad som händer på universitetet. Skolsamverkan har blivit ett centralt område där hela LiU är involverat.
En särskild utmaning är att få fler lärarstudenter att välja inriktningar med teknik och naturvetenskap.
– Det verkar finnas en överdriven rädsla för matematik som upplevs som något som måste vara svårt och avancerat. Så är det inte i verkligheten, matematik bygger på logik och noggrannhet och jag träffar många ungdomar som inspireras av att lära sig matematik tillsammans med andra. Det måste upplevas som roligt att lära sig, först då kan man lyckas, menar Peter.