Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

En ny stad växer fram kring älven

I början på 70-talet gick varvsindustrin i Göteborg i graven och drygt 15.000 människor miste sina arbeten. En stor yta längs älven, mitt i Göteborg, tömdes successivt på verksamhet. Idag har en ny stad vuxit fram i det gamla industriområdet. Här bor nu 10.000 människor och 18.000 arbetar eller studerar på området. På Lindholmen Science Park verkar över 275 företag i samarbete med varandra och med bl a Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. Och nya, attraktiva stadsdelar växer upp längs älven.

Det var på norra älvstranden det hela startade. Göteborgs Stad och Svenska Varv AB startade ett gemensamt projekt för att förnya det gamla varvsområdet och skapa en fruktbar blandning av företag, bostäder, utbildning, handel, forskning, kultur och rekreation. 1996 övertog kommunen från staten det bolag som idag heter Älvstranden Utveckling AB. Uppgiften är att göra verklighet av de planer som staden tar fram för områdena runt älven. I uppdraget ingår också att bygga och förvalta fastigheter.

Sedan bolaget bildades har mycket hänt på den norra älvstranden. Idag har några av Göteborgs mest attraktiva bostadsområden vuxit fram på bl a Eriksberg och Sannegårdshamnen och expansionen fortsätter. Vattnet och utsikten, de stora grönområdena alldeles intill, goda kommunikationer, service och inte minst kajlivet attraherar förstås. Norra Älvstranden är idag en plats att både leva och arbeta på. Många som bor här arbetar på Lindholmen, granne med Eriksberg.
Lindholmen, 7 minuter från Centralstationen, är Göteborgs mest expansiva område. Här blandas näringsliv med utbildningar inom högteknologi och IT, forskning, handel, boende, kultur och rekreation. Under 2010 har antalet företag ökat från 230 till 275. Och allt fler väljer att flytta sina verksamheter hit. De gamla varvsbyggnaderna har renoverats och fått nytt innehåll, och kompletterats med helt nya. Lindholmens huvudbyggnad har precis byggts ut med 20 000 kvm. Trots den tuffa konjunkturen under 2010 fylls huset med hyresgäster i snabbare takt än väntat. Här finns också en toppmodern konferensanläggning och första kvartalet 2013 ska ett av Göteborgs största hotell stå klart på Lindholmen; Radisson Blu Riverside Hotel. I direkt anslutning till huvudbyggnaden, på Lindholmsplatsen, är bygget igång av Chalmers nya redan prisade hus för innovation och entreprenörskap, även kallat Kuggen. Fastigheten, som är ritad av arkitekt Gert Wingårdh, är ett runt hus i fem våningar med kuggdrevsinspirerad, färgglad fasad. Syftet är att skapa en kreativ miljö med nya mötesplatser för studenter, lärare, forskare och näringsliv.

Lindholmen Science Park AB grundades för att skapa fruktbara samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle. Idag är det ett världsledande centrum för forskning och utveckling med fokus på mobil datakommunikation, intelligenta fordon och transportsystem samt modern media och design. Här finns företag och verksamheter i alla storlekar. Bland de största företagen är Ericsson, Semcon, Volvo Technology och SVT/SR. Inom klustret drivs många projekt som kännetecknas av gränsöverskridande samarbete. Just möjligheten till nära samverkan och fruktbart utbyte är en viktig anledning till att företag söker sig hit.
Nästa steg i utvecklingen mot den nya staden vid älven är en helt ny stadsdel på norra sidan om älven, Kvillebäcken, med tydligt fokus på hållbar stadsutveckling. Mitt emot, på den södra sidan, ska Skeppsbron med sitt fantastiska läge strax intill GöteborgsOperan, inom några år utvecklas till göteborgarnas nya mötesplats. Då får innerstaden åter direkt kontakt med vattnet. Även på Norra Masthugget, som gränsar till Skeppsbron, planeras en omfattande utveckling. För att behålla blicken för helheten har Göteborgs kommunstyrelse tillsatt en projektgrupp för ”Centrala Älvstaden” som ska utarbeta en vision och strategi för hela området runt älven.

Vattnet har i alla tider lockat människor. Nu satsar Göteborg på att se älven som en möjlighet att mötas. För de som bor och verkar på Norra Älvstranden är den möjligheten redan verklighet.