Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

En nytänkande aktör inom företagsservice

På Addici är man experter på samordning och utveckling av företagsservice. Genom att ta ett samlat grepp om kundens företagsservice kan kunden ägna mer tid till sin kärnverksamhet. Samordning ger smartare service. När alla fokuserar på det de kan bäst kan verksamheten också utvecklas till att bli ännu bättre.

Addici fokuserar på kundnytta med specialistkompetens inom ett antal kärnområden; arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster och dokumenttjänster. Ofta integreras de i ett helhetskoncept utifrån kundens behov.
– Vi levererar i enlighet med vad som verkligen efterfrågas. Kunderna behöver aldrig reflektera över om de betalar för en tjänst som de egentligen inte behöver eller inte, förklarar Addicis VD Mats Sundbom. Vi arbetar exempelvis mycket med effektivisering, det handlar om att bygga metoder och skapa bättre flöden, inte om att skära ner på resurser.

Ständiga förbättringar genom Lean FM
Addici arbetar efter en filosofi som man kallar Lean FM och som bygger på den traditionella japanska Lean-filosofin. Syftet med Lean FM är att alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla kundens verksamhet. Lean FM skapar ett engagemang hos hela personalen och höjer kvaliteten i leveransen. Målsättningen är att hitta smartare arbetssätt och lösningar så att man kontinuerligt skapar värde för kunderna. Lean FM har implementerats på alla Addicis arbetsplatser, man finns idag i hela Norden och har ca 1500 medarbetare.
– Vi strävar efter att ständigt utveckla både kundens och den egna verksamheten. Som ett led i detta har vi också anlitat en grupp yngre människor som verkar i andra branscher – ”Addici Young Advisory Group”. De trendspanar och rapporterar till vår ledning. Satsningen utgör en ren resurs för oss, där vi med trendspanarnas hjälp kan svara upp mot våra kunders förväntningar i allt större omfattning, berättar Mats Sundbom vidare.

Starka på dokumenttjänster i Luleå
Addicis huvudkontor finns i Bromma och man har ett antal lokalkontor i Norden. Många av lokalkontoren har sin egen prägel och specialisering. Utöver det vanliga utbudet av företagsservice ligger tonvikten i Luleå på dokumenttjänster, man erbjuder bl.a. digital fakturahantering, arkivering, skanning och dokumentdesign. Kunderna är oftast större företag och organisationer.
– Vi undersöker hela tiden nya möjligheter. Till exempel ser vi en stor potential inom vårdsektorn, vi har mycket att erbjuda som passar den typen av verksamhet, säger Mats Sundbom. Vi skulle kunna effektivisera informationsflöden så att vårdpersonal kan koncentrera sig på att ge vård, inte brottas med pappersarbete. Vi kan lösa flera av deras vardagsproblem, konstaterar Sundbom.

Kundunika lösningar
Addici erbjuder ett baserbjudande som garanterar en effektiv leverans med hög service. Som standard ingår alltid kvalitetssäkrad leverans, ständiga förbättringar enligt Lean FM och serviceutbildad personal. Med enkla servicetillägg – add easy – anpassar man sig efter kundernas behov.
Addici kan bl.a. erbjuda tillgänglighet dygnet runt, sjukvårdsutbildad personal och personal med speciella språkkunskaper.
– Vi verkar på en marknad som i flera avseenden inte riktigt har mognat i Sverige, reflekterar Mats Sundbom. Om några år kommer även den här marknaden att blomstra. Addici är ett företag att lägga på minnet.