Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

En partner inom kunskapslego i Vaggeryd

Målet för Vaggeryds Maskin AB är att vara en långsiktig partner och utveckla produkter och produktion tillsammans med kunden och efter kundens behov.
– Vi erbjuder kundanpassade lösningar och är duktiga på att göra komplexa sammansatta produkter inom främst materialhantering, säger Erik Sandahl, VD på Vaggeryds Maskin.

Familjeföretaget Vaggeryds Maskin grundades 2002 av Allan Ragnarsson och 2009 tog hans son, Erik Sandahl, över VD-posten. Företaget sysselsätter idag 15 anställda och omsättningen för 2011 landade på knappt 25 miljoner kronor.
– Vi är ett tillverkande företag med tyngdpunkt på svetsning av grov och höghållfast plåt. Det är få produkter som väger under 200 kilo då de lämnar huset, berättar Erik Sandahl.
Vaggeryds Maskin har lång erfarenhet som leverantör till truck- och skogsindustrin och inom dessa segment återfinns de största kunderna.
Företaget började med tillverkning av komponenter till timmerbilskranarna V-kran 2002. Sedan dess har kundbasen stadigt ökat och idag levererar företaget till ett flertal kunder inom materialhantering, bland annat kompletta truckmaster till Toyota Material Handling.

Återkommande kunder
Vaggeryds Maskin tillverkar även delsystem till robottruckar, vilket ställer höga krav på precision och ytfinish. Dessa kunder är dessutom projektorienterade, vilket ställer krav på korta ledtider och flexibel produktion.
– Vi är en partner som tar ett helhetsansvar utifrån våra kunders behov. Antingen har kunden ett underlag till en produkt eller också sker utvecklingen tillsammans med kunden utifrån våra koncept. Vår affärsidé bygger på långsiktiga relationer med kunderna där vi blir en självklar partner i deras produktion och produktutveckling.

Lång erfarenhet
Tack vare lång erfarenhet och ett väl uppbyggt underleverantörsnätverk kan Vaggeryds Maskin erbjuda konkurrenskraftiga lösningar till sina kunder.
Företaget utför, utöver svetsning, även kapning, bockning, skärande bearbetning och montering. Normalt arbetar man i godstjocklekar från 4 millimeter och uppåt och ofta i höghållfasta material
– Vi är ett flexibelt företag och har just installerat en travers med lyftkapacitet på 2 500 kilo för att kunna optimera produktionen av 15 meter långa chassin till vår kund Maskinmekano. Dessutom utökades nyligen presskapaciteten med en 300 tons kantpress, vilket gör att vi numera klarar all vår bockning in-house.
– Vi har ett tydligt mål att växa, dels med befintliga kunder och även med nya kunder. Vårt mål är en tillväxt på 20 procent om året, säger Erik Sandahl.