Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

En rikstäckande företagshälsa med lokal förankring

Previa är en rikstäckande företagshälsa med stark lokal förankring.
Previa Värmland har kontor i Karlstad och sedan 2005 har företagshälsan även funnits i egna lokaler i Arvika och Charlottenberg.
– Sedan starten har vi ett mycket gott samarbete med både kommuner och flera av Värmlands främsta aktörer, säger Pia Augustsson, distriktschef för Previa Värmland.

Previa i Värmland har idag 23 anställda och sex konsulter.
– Vi kallar oss för företagshälsa och inte företagshälsovård. Vi uppmanar företag och organisationer att satsa på sina medarbetare och investera i hälsofrämjande arbete. Många företag har redan upptäckt fördelarna med att arbeta proaktivt. Personalen utgör den främsta konkurrensfördelen för de flesta företag så det är betydligt mer kostnadseffektivt att arbeta med det friska och att arbeta med att bibehålla den goda hälsan, hävdar Pia Augustsson.

En oberoende expertresurs
Som företagshälsa arbetar Previa med att vara en oberoende expertresurs till företagen, där man ger råd och kan se möjligheter.
– Vi kan aldrig ta över något, det är företagen som äger sin egen arbetsmiljö, men vi kan och vill vara en resurs, en samarbetspartner, säger Pia Augustsson.
Previa jobbar med processer där det systematiska arbetsmiljöarbetet har fokus och framför allt med återkoppling till företagen och cheferna. Detta är något som uppskattas av företagsledarna.
Att arbeta med en genomtänkt strategi kring hälsa är en god investering för både individ och organisation. När man tar tillvara på de möjligheter, styrkor och tillgångar som finns utvecklas företaget och dess anställda.
– Det är vår önskan att få arbeta som en strategisk partner till företagen i Arvika och Charlottenberg. Att tillsammans utveckla arbetsmiljöarbetet med en hälsofrämjande inriktning ger ny inspiration och höjer produktiviteten, säger Pia Augustsson.
All tänkbar kompetens finns samlad under samma paraply med företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare, psykologer, arbetsmiljöingenjör, sjukgymnaster, hälsoutvecklare och organisationskonsulter. Previa arbetar med inbokade besök, vilket innebär att man är på plats där man behövs.

Utbildningar
Previa erbjuder utbildningar inom olika områden såsom ledarskap, hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Exempel på detta kan vara utbildningar i ledarskap, tobaksavvänjning – WellatWork, stresshantering, mindfulness, ergonomiutbildningar, utbildning i HLR och utbildning av chefer i att tidigt se signaler på ohälsa och att systematiskt arbeta med dessa frågor.
– Vi genomför även olika kartläggningar, till exempel hälsoundersökningar. En hälsofrämjande hälsoundersökning kallas Balansprofil. Reflektioner kring balansen i livet är viktigt för nutidsmänniskan. Previa vill medverka till att kartläggningar följs upp och att resultatet används i företagets hälsoutveckling. Självklart genomför vi även arbetsmiljömätningar och olika lagstadgade undersökningar, säger Pia Augustsson.
Affärsidén hos Previa är att tillhandahålla tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap så att man aktivt bidrar till att företag och organisationer ökar sin attraktionskraft, effektivitet och konkurrenskraft.