Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på analyser av mjölk

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 10 000 anställda i ett 30-tal länder över hela världen.
Eurofins Steins Laboratorium AB har sitt säte i Jönköping och har specialiserat sig på analyser av mjölk. Dessutom finns i det stora laboratoriet ett modernt mikrobiologiskt laboratorium för livsmedel och vatten i systerföretaget Eurofins Food & Agro Testing Sweden AB.

Steins Laboratorium i Sverige grundades vid millenniumskiftet då företaget gick samman med Steins AS i Danmark, som hade verksamhet i Danmark, Sverige och Polen. 2006 köptes Steins av Eurofins-koncernen, som startade sin verksamhet i Frankrike i mitten av 1980-talet. Visionen för Eurofins idag är att vara världsledande på den bioanalytiska marknaden.

Hälsa och säkerhet
Eurofins uppdrag är att bidra till global hälsa och säkerhet genom att bistå sina kunder med hög kvalitativ laboratorie- och rådgivningsservice.
Eurofins står på tre huvudben: livsmedels-, miljö- och läkemedelsanalyser. Eurofins Steins Laboratorium AB representerar främst mjölkanalyser och systerbolaget Eurofins Food & Agro Testing Sweden AB arbetar med livsmedel och lantbruk.
– Vår historik på analyser av mjölk går långt tillbaka och i nuvarande lokaler i Jönköping har vi funnits sedan 1993. På 1980- och i början av 1990-talet fanns det cirka 20 labb i Sverige som sysslade med mjölkverksamhet, men under åren har det centraliserats till Jönköping, bland annat på grund av det utmärkta logistikläget, berättar Tomas Rydstedt, VD på Eurofins Steins Laboratorium.
Företaget får kontinuerligt prover från alla mejerier i landet, totalt drygt 5 000 mjölkproducenter. Det är ett omfattande logistiknät det handlar om eftersom proverna måste komma till labbet i Jönköping inom 30 timmar i en obruten kylkedja.

Hög kompetens
– Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom våra specialistområden och vi har en mycket bred analysportfölj. Vi gör inte samtliga analyser i Jönköping eller Sverige utan vi har ett stort internationellt nätverk av s.k. kompentenscenter runt om inom koncernen för att matcha analyser inom de tre områdena livsmedel, miljö och läkemedel säger Tomas Rydstedt.
Eurofins i Sverige har laboratorier i Jönköping, Lidköping, Kristianstad, Skara, Stockholm och Uppsala. Företagets kunder finns inom hela livsmedelsindustrin, exempelvis alla mejerier och slakterier, kommuner, miljö- och hälsoskyddsmyndigheter m.m.

Snif blev ”fins”
Ändelsen i företagsnamnet Eurofins – fins – blir snif baklänges och det har sin förklaring.
Tomas Rydstedt berättar:
– På 80-talet var det vanligt med förfalskningar av fina slottsviner i Frankrike och grundarna till Eurofins fick i uppdrag av franska myndigheter att ta fram en äkthetsanalys på vin. Då använde man sig av en patenterad Snif-metod (Site-specific Natural Isotopic Fractionation), som man hade stor framgång med och den metoden används än idag på äkthetsanalyser på olika slags livsmedel när det behövs.
Tomas Rydstedt har varit VD på Eurofins Steins Laboratorium sedan 2004 och har varit verksam inom branschen sedan slutet på 1970-talet.
Eurofins sysselsätter cirka 400 anställda i Sverige och i Jönköping arbetar cirka 60 anställda.