Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

En specialist på diagnostiska produkter till sjukvården

Huvudverksamheten för ANL Produkter i Älvsjö är försäljning av diagnostiska produkter (IVD) till den svenska sjukvården.
Företaget startades av Leif Norin 1990 och sysselsätter idag tio anställda.

ANL Produkters verksamhet bedrivs i huvudsak inom fyra affärsområden:
• Diagnostik till sjukvården, där man har produkter för såväl vårdcentraler som sjukhuslaboratorier
• Livsmedelsdiagnostik, med produkter som möjliggör för våra producenter av livsmedel att upptäcka allergener och patogener i såväl råvaror som färdiglagade produkter
• Apotek, Retail med typiska apoteksprodukter som graviditetstester och termometrar
• Life Science – företagets mest snabbväxande affärsområde startades upp för ett år sedan och har under Åke Arvidssons ledning expanderat väldigt fort. Här vänder man sig framför allt till forskare med inriktning inom mikrobiologi och molekylär biologi på universitet och högskolor, men också till läkemedelsföretag och företag inom bioteknik-industrin. Bland produkterna finns bland annat forskningsinstrument med tillbehör som behövs vid utveckling av nya antibiotika mot multiresistenta bakterier och instrument för genotypning av bakterier och virus.

Instrument som underlättar
– Vi har nu också lanserat vår egen kvalitetspipett, Handrop, som har sålt riktigt bra. Det finns idag ett stort antal case där applikationer på våra forskningsinstrument underlättar och effektiviserar arbete. Vårt instrument Bioscreen används idag för mätning av tillväxt vid studier av biobränslen, som till exempel alger, berättar Björn Gillberg på ANL Produkter.
Sedan starten 1990 har verksamheten expanderat och marknaden har breddats för ANL Produkter. 1996 började delar av företagets produkter säljas i Finland och sedan 2005 finns de egna varumärkena även representerade i Norge och Danmark.

Samarbete med ledande leverantörer
Inom Affärsområdet Sjukvårdsdiagnostik samarbetar ANL idag med ett antal ledande internationella leverantörer, bland annat Binax med Mikrobiologiska Snabbtester, Serion/Virion med Mikrobiologiska Elisa Tester och Neogen med Reagenser och PCR. Här har ANL också egna varumärken – Analyz, varumärket för patientnära tester som graviditetstester och Strep.A samt abc, drogtester som används både inom rehabiliteringsvården och kriminalvården.
Inom övriga affärsområden representerar bolaget bland annat Neogen med sina livsmedelstester, vattenanalyser och laboratorieanalyser från Minerva Biolabs och Palintest.
– Kvalitet och leveranssäkerhet är viktigt för oss. Vi har därför utvecklat och implementerat ett processorienterat kvalitetssystem för att säkerställa såväl produkternas tekniska kvalitet som bolagets leveransförmåga, säger Björn Gillberg.
ANL har också en genomgripande miljöpolicy och är miljödiplomerade.
ANL Produkter visar upp sina produkter på Lablärardagarna 6-8 september i Nyköping, SFKK 13-15 september i Västerås och på LAB 11 i Lilleström/Oslo den 26-28 september.