Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

En specialist på elteknik och elservice

NEA Installation AB har kompetens och resurser att serva sina kunder med alla typer av installationsuppdrag. Företaget, som ingår i NEA-gruppen, är rikstäckande och finns på ett 60-tal orter i Sverige. En av anläggningarna finns i Helsingborg, där 41 personer är anställda.

NEA-gruppen har sina rötter i Stockholmsföretaget Luth & Rosén, som startade en filial i Örebro 1896. Idag har koncernen cirka 2.200 anställda och omsätter cirka 2,2 miljarder kronor.
– Vi arbetar med allt från brandlarmssystem till passagesystem och gör installationer på bland annat sjukhus, äldreboenden, bostadsrättsföreningar och byggfirmor. Eftersom vi är duktiga på passagesystem och inbrottslarm så har vi blivit populära hos bostadsrättsföreningar som vet om att vi kan detta. De känner sig trygga när de anlitar oss, säger Per Månsson, filialchef på NEA Installation i Helsingborg.

Skräddarsydda installationer
NEA Installation skräddarsyr installationer och teknik efter kundernas krav på miljö och säkerhet. Totalentreprenader är en av företagets specialiteter och man erbjuder även service och jour för sina avtalskunder.
Upptagningsområdet för kontoret i Helsingborg sträcker sig från Ängelholm i norr till Landskrona i söder. Cirka 90 procent av uppdragen utförs i Helsingborgs kommun.
Affärsidén hos NEA är att erbjuda lösningar inom elteknik och elservice. I kombination med sina reparationsverkstäder kan företaget erbjuda en helhet som tillför kunden daglig nytta och mervärde med kvalitet och miljö i fokus.

Lokal förankring
– Vår styrka är mångsidigheten. Vi finns på mer än 60 orter i landet och har den lokala förankringen och närheten till våra kunder samtidigt som vi har ett stort företag i ryggen. Det innebär att vi har nära förbindelser med kunderna, men ändå muskler att ta till vid större entreprenader, säger Per Månsson.
I Helsingborg är konkurrensen stor för aktörer inom elbranschen. Det finns sex-sju elfirmor som är ganska stora och det är flera konkurrenter som slåss om samma projekt.

Ny kostym
NEA Installation i Helsingborg kommer att flytta sin verksamhet och byta kostym under 2013. Företaget ska flytta in i en nyrenoverad fastighet tillsammans med sina systerföretag NVS Installation AB och Sydtotal under andra halvåret i år. De tre företagen kommer att verka under den nya ägaren Imtech´s namn och namnbytet sker i april i år.
Imtech Nordic bildades 2008 då man förvärvade NVS Installation, som är ett av Sveriges ledande installationsföretag. Sedan juli 2010 äger Imtech även NEA-gruppen och i juli 2011 förvärvade Imtech ventilationsföretaget Sydtotal.