Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på fartygsdesign med fokus på energieffektivitet och miljö

FKAB Marine Design är en oberoende konsultfirma med inriktning mot fartygs- och varvsbranschen. Företaget arbetar internationellt och har kontor i Sverige och Kina.
– Vi satsar inte på massproduktion utan vi gör fartyg som är optimerade för brukarnas behov, säger Magnus Wikander, ansvarig för marknad och försäljning på FKAB.

1961 startade ingenjören Gustaf Mattsson sitt fartygskonstruktionsföretag i Uddevalla och idag drivs Mattssongruppen av Gustafs son Stefan Mattsson.
Dagens FKAB Marine Design opererar över hela världen och har mer än 50 års erfarenhet av fartygskonstruktion.
Företaget sysselsätter idag totalt cirka 70 anställda, varav 35 är placerade i Uddevalla och Göteborg och 35 i Shanghai.
– Vi började som ett ritkontor helt inriktat på varv och fartygsbranschen inom traditionell shipping. Idag har vi breddat verksamheten och erbjuder kompletta konsulttjänster för det mesta som rör marin verksamhet; Offshore, Forskning, Shipping, Dredging (Muddring), passagerarfartyg. Trots att vi är vårt ursprung trogen så erbjuder dagens verksamhet många roliga utmaningar som driver oss och våra kunder framåt, berättar Magnus Wikander.
Kunder till FKAB är redare, varv, myndigheter och energileverantörer runt om i hela världen.

Ett brett kunnande
FKAB´s erbjudande består av ett avancerat och brett kunnande inom konstruktion och projektledning för fartygsbyggen och andra marina applikationer. Med kontor i Sverige och Kina finns företaget strategiskt placerat för att kunna leverera ett komplett utbud av marina konsulttjänster.
– Vi hjälper varv, redare och andra inblandade i branschen med framför allt fartygsdesign eller dokument som behövs för fartygens framfart. Vi tar fram kompletta underlag och beräkningar för att bygga allt från snabbgående Sjöräddningsfartyg till stora tankfartyg, berättar Magnus Wikander.

Offshore och Muddringsverksamhet (Dredging)
FKAB arbetar också mycket mot Offshoreindustrin och Dredging (muddringsverksamhet) och hjälper både utrustningsleverantörer, redare och andra konsultfirmor med både offshorefartyg och Olje- och bostadsriggar.

Energi effektiva och Miljövänliga fartyg
Att konstruera fartyg för framtiden handlar lika mycket om ett logistiskt helhetstänkande som om energieffektivitet och att minimera miljöpåverkan. Inom FKAB Marine Design arbetar man exempelvis med lösningar för nya och mer miljövänliga bränslen samt formgivning som minskar bränsleförbrukning och förbättrar lastkapaciteten.
– Ofta hittar vi på helt nya lösningar när det gäller stålkonstruktioner som sparar vikt och pengar och underlättar underhåll på båten. Kort sagt förbättrar vi kvaliteten på båten utan att göra den dyrare, säger Magnus Wikander och fortsätter:
– Vår kunskap om miljövänliga fartyg är stor. De senaste sex åren har vi tittat på vad sjöfarten kan göra när de nya miljöreglerna sätts i kraft. Från och med 2015 kommer nya regler att gälla i Europa och 2020 över hela världen. Efter 2015 får man inte svavelhaltiga avgaser och då gäller det att hitta alternativ. Bränslekostnaderna kommer att öka på årsbasis för redare, vilket gör att man får tänka nytt och göra fartygen mer energieffektiva. Här gäller det att se till hela transportkedjan och optimera fartygets alla arbetsmoment såsom snabbare lastning och lossning i hamn för att på så sätt kunna segla med lägre fart till havs och på så sätt spara bränsle och miljö.
– Vi har en stark kunskap när det gäller alla tänkbara lösningar, vi vill vara den självklara leverantören när det gäller hållbar fartygdesign, säger Magnus Wikander, som har jobbat som marknads- och försäljningsansvarig på FKAB sedan 2007.