Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

En specialist på hydroformning i Vansbro

Affärsidén hos Hydroformning Design Light (HDL) i Vansbro är att erbjuda sina kunder optimala formlösningar för plåt och rördetaljer.
– Vi är duktiga på grova, tunnväggiga rör och arbetar med en ny generation hydroformningsutrustning som optimerar produktionen av tunnväggiga rör, berättar Alvar Palmcrantz, VD på HDL.

Hydroformning Design Light startades 2004 och ingår i Hydroscand Group. Företaget sysselsätter idag 19 anställda.
Genom att HDL behärskar såväl hydroformning som djupdragning och pressning kan företaget erbjuda den för varje detalj optimala formningsmetoden.
– Vi arbetar med plåt och rörformning och har hydroformning som specialitet. Vill man vara konkurrenskraftig måste man kunna hela kedjan och vara rationell i alla moment fram till färdig artikel. Ju tidigare vi kommer in i bilden desto mer kan vi bidra med, säger Alvar Palmcrantz.
HDL har egen verktygskonstruktion och verktygstillverkning samt kapacitet att producera egna rörämnen.

Nära samarbete med kunden
– När någon vänder sig till oss med en förfrågan så tittar vi på om vi har något att tillföra. Om vi har det så inleder vi en diskussion, en så kallad ”produktkritik”, vilket innebär att vi ställer frågan: ”Vad är det egentligen för problem du vill lösa med artikeln?” Ju mer vi förstår desto mer kan vi tillföra, säger Alvar Palmcrantz.
HDL har en mycket avancerad simuleringsutrustning, som kan simulera olika produktionssteg. Detta gör att man använder rätt material i rätt tjocklek och framför allt så att man inte använder mer material än man behöver.
– Utformningen på detaljen kan vara mycket avgörande vad den kostar att tillverka. Hydroformning bygger på att man till exempel stänger in vätska i ett rör och sedan ökar man trycket i röret tills det utformar sig efter verktyget.

Användningsområden
Artiklarna från Hydroformning Design Light har många användningsområden. Det kan till exempel vara till avgasrening på lastbilar, sugrör i olika former i pappersindustrin, värmesköldar och andra detaljer till avgassystem i motorcyklar och stommar till rullskidor.
– Vi har en egen nisch i och med att vi kan göra hydroformning i relativt små serier. Våra maskiner är betydligt lättare och mindre än konkurrenternas, vilket gör att det blir lägre maskinkostnad och verktygspris.
Hydroformning utförs med egentillverkade maskiner och företaget arbetar med tre olika typer av hydroformning:
• Rör hydroformning
• Pillow hydroformning
• Plåt hydroformning
HDL satsar vidare och gör nyinvesteringar för att vara mer rationell och möta kundernas önskemål.
– I december kommer vi att få en ny produktionslinje för långserietillverkning, berättar Alvar Palmcrantz, som är verkstadsmekaniker och civilekonom i botten. Han har innehaft VD-posten i olika företag i cirka 30 år och har varit VD på HDL sedan starten 2004.