Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på järnvägsrelaterade frågor

Transrail Sweden AB i Sundbyberg är ett kunskapsföretag inom järnvägsbranschen. Företaget startade sin verksamhet 1995 då omstruktureringen av järnvägssektorn hade börjat, i Sverige såväl som i övriga Europa.

– Vi är ett konsultföretag bemannat av folk från järnvägsbranschen, universitet och högskolor, alltså en mix av praktiker och teoretiker. Å ena sidan arbetar vi med utredningar, analyser, kalkyler och hårdvaror och å andra sidan utvecklar vi ITsystem till allt som har med spårbunden trafik att göra, berättar Johan Wellton, försäljningsansvarig på Transrail.

Kunderna består av hela spektrat inom spårbunden trafik: SJ, Trafikverket, tunnelbanor, spårvägar, tillverkare av komponenter, underhållsföretag i branschen etc.

Transrail riktar sig främst till uppdragsgivare i Sverige, Norden och Europa.

Transrail hjälper dem som:
• kör tåg, transporterar gods eller resande
• tillverkar eller underhåller fordon och annan järnvägsutrustning
• bygger eller underhåller järnvägssystem
Företaget bistår också myndigheter, ägare och förvaltare av fordon eller
spåranläggningar och intressenter inom järnvägssektorn.

Duktiga konsulter
– Vi har haft ett blygsamt utrymme för marknadsföring. Främst har det skett genom mun mot mun-metoden och i Skandinavien har vi blivit kända som duktiga konsulter, säger Johan Wellton.
Transrail deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt, i studier för att möjliggöra beslut avseende strategier och investeringar, i planering, upphandlingar och leveransprojekt, i drift och underhåll av system, i problemanalyser och lösningar samt i verksamhetsutveckling.
Företagets primära syfte är att förbättra affärsverksamheten hos sina kunder genom att ge dem förstklassiga konsult- och IT-tjänster.

Stororder från LKAB
LKAB investerar i ny teknik för tågstyrning som gör malmtransporterna upp till 20 procent energisnålare och dessutom underlättar för maximalt utnyttjande av Malmbanan mellan Riksgränsen och Luleå. Systemet heter Cato och investeringen på omkring 50 miljoner kronor, med en årlig energikostnads besparing på ca 12 miljoner kronor, sker i samarbete med Trafikverket och Transrail.

Cato, Computer Aided Train Operation, är ett datorbaserat system som styr tågrörelser, hastighet och inbromsning av tåg för att åstadkomma optimal körning inom angiven tågtidtabell med minimal eneriförbrukning.
– Den här mjukvaran till LKAB, vilken också tidigare i år inköpts av Arlanda Express för installation i deras sju tågset, ska nu marknadsföras över hela världen.
När vi nu utvecklar mjukvaror för stora projekt kommer vi in i en annan fas och en
helt annan värld och får ta nya steg. I och med den här genombrottsordern har vi fått
ett erkännande av vikt och därför ser jag positivt på framtiden för Transrail, säger
Johan Wellton.
Transrail Sweden AB sysselsätter 22 personer och omsätter i år cirka 30 miljoner
kronor.