Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på mässing i Gusum

Nordic Brass Gusum är en mässingsspecialist med Nordens bredaste utbud och komplett service under ett tak.
Företaget är sedan augusti 2003 en sammanslagning av de två mässingsverken Nordic Brass i Västerås och Boliden Gusum.

– Nordic Brass i Västerås, som en gång i tiden tillhörde Svenska Metallverken, beslutades att stängas 2003 och 2004 flyttades all tillverkning hit till Gusum. Sedan dess har vi haft en hyfsad utveckling. Det har varit tungt med konjunktursvängningarna, men vi håller näsan över vattenytan, säger Tommy Werlefors, VD på Nordic Brass Gusum.
Nordic Brass tillverkar halvfabrikat i mässing för VVS- och verkstadsindustrin, fordon, bygg, el och telekom i en av Nordens främsta produktionsenheter. Företaget förser marknaden med ett brett utbud av högkvalitativa mässingsprodukter som rund, fyrkantig och sexkantig stång, profiler, muttrar och tackor.

Lång erfarenhet
Nordic Brass´ erfarenhet av mässing och mässingstillverkning sträcker sig bakåt ända till 1607 då Skultuna Messingbruk grundades och 1653 då Gusums bruk grundades.
Verksamheten bygger på väl beprövad forskning och utveckling i nära samarbete med kunderna.
Merparten av företagets produktion levereras till den nordiska hemmamarknaden i form av produktionsanpassade ämnen som vidareförädlas av kunderna till slutprodukter som skruv, mutter, VVS-armatur, låsdetaljer, elkomponenter, prydnadsföremål med mera.

Ett kretsloppsmaterial
Mässing är ett kretsloppsmaterial som har en given plats i en miljöbefrämjande verkstadsproduktion. Mässing är lönsamt att återvinna och närmare 90 procent av företagets råvara utgörs därför av mässingsskrot, dels som returmaterial från kunderna och dels från återvinningsföretag.
– Vi är en ren återvinningsindustri. Vi tar hand om mässingsskrot och omvandlar det till mässingsprodukter som industrin sedan använder till olika typer av komponenter, berättar Tommy Werlefors och fortsätter:
– Vi kanske inte profilerar det så mycket, men vi är den enda fabriken i Norden som tar hand om mässingsskrot och gör vidareförädling. Vi är också väldigt lokala, våra konkurrenter ligger i Tyskland, Frankrike och Italien och ska man ta hand om mässingsskrot så blir det långa transporter. Därför är det bra att vara lokal.

En ”städgumma”
– När det gäller miljön så är vi en ”städgumma” eftersom vi tar hand om fallande mässingsskrot. Vi hanterar ungefär 30 000 ton per år och smälter om metallen så det är klart att vi måste ha högeffektiva filter för att förhindra att det blir vissa utsläpp. Man måste ha koncession för att bedriva den här typen av verksamhet och vi står under Länsstyrelsen som löpande gör kontroller att vi inte förorenar luften och avloppsvattnet etc., berättar Tommy Werlefors.
Nordic Brass är väl etablerat på den nordiska marknaden och kan det mesta om kundernas krav på kvalitet, leveransprecision och flexibilitet. Företaget kommer att fortsätta att utveckla sin strategi att sträva efter fasta och långa relationer som gagnar båda parter.
– Fördelarna med Nordic Brass är att vi har korta leveranstider, hög service och stora möjligheter att vara flexibla. När det gäller logistiken har vi ett väldigt bra system med bilar som går regelbundet i Norden. Det gör att vi kan sälja mässing i små poster, vilket gör att kapitalbindningen minimeras för kunderna.
– Om det går bra för våra kunder och de fortsätter att utvecklas så kommer vi också att hänga med i framtiden, konstaterar Tommy Werlefors.
Nordic Brass Gusum har 150 anställda och omsätter cirka en miljard kronor.