Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på sjöentreprenader

AHÅS Vassröjning och Sjögrävning i Kristinehamn erbjuder tjänster inom vassröjning, muddring, bryggor, pålning och dykdalber. Det senaste tillskottet av tjänster är Big Float.
Företaget startades 1991 av Anders Hellström och sysselsätter idag sju anställda.

Anders Hellström har haft många bollar i luften under åren. Han har gått AMU-utbildningar till både bilmekaniker, svetsare och svarvare och 1984 startade han en egen rostkyddsverkstad där han reparerade bilar.
1991 drog han igång AHÅS Vassröjning samtidigt som han parallellt drev verkstaden och en bondgård.
– Eftersom jag jobbade själv med AHÅS räckte tiden inte till så jag lade ned bondgården 2002 och satsade helhjärtat på AHÅS och började anställa folk. Vår huvudsysselsättning är sjöentreprenader, vilket innefattar vassröjning, muddring, byggande av båthamnar, kajer och bryggor. Vi är kompletta inom sjöentreprenader och gör allt från att åka ut till en sommarstugeägare och gräva ut en båthamn till att sälja flytbryggor och göra i ordning gräsmattor. I kombination med det så gör vi även avloppsanläggningar och är certifierade på enskilda avlopp. Vi har bra samarbetspartners inom VVS och el, men mycket gör vi själva, berättar Anders Hellström.
Att genomföra vassröjning är ett bra sätt att försköna naturen. AHÅS genomför arbetet med tre truxor-maskiner.
Muddring genomförs bland annat i båthamnar och kanaler.

Bred kundkrets
Kundkretsen består bland annat av ett antal kommuner, länsstyrelser, museer samt bolag som Skanska, NCC och Banverket.
I maskinparken finns det mesta för att klara av skiftande sjöentreprenader – amfibiegrävare, amfibiegående vassmaskiner, lastbil och släp, lastmaskiner, pråmar, bogserbåtar med mera.
Tack vare den breda maskinparken och unika maskiner, som till exempel Big Float, har AHÅS Vassröjning uppdrag över hela Mellansverige. Maskinen är designad för arbeten i områden där vattnet inte är djupare än två meter. Maskinen används bland annat till muddring samt till byggnation och underhåll av vattenkanaler och formning av landskap.
– Visst finns det konkurrenter i branschen, men många håller på med undervattensarbeten som dykning och byggnationer under vattnet. När det gäller vassröjning så finns det kanske ett tiotal entreprenör, säger Anders Hellström.
Framtidsvisionen för Anders och hans företag är att fortsätta växa. Han har införskaffat en ny sjötomt där det ska byggas verkstad och hamnanläggning. Tomten med vatten har en yta på cirka 25 000 kvadratmeter och marktomten är drygt 18 000 kvadratmeter.