Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på tekniska hjälpmedel

Sunrise Medical är en av världens största tillverkare av handikapphjälpmedel och erbjuder manuella och elektriska rullstolar samt scootrar och dynor.
– Merparten av vår verksamhet i Sverige riktar sig till kommuner och landsting via de 33 hjälpmedelscentraler som finns spridda i riket, säger Lisa Reck, som ansvarar för Sunrise Medicals svenska marknad.

Sunrise Medical är en globalt verksam koncern med huvudkontor i Tyskland. Koncernen grundades 1983 och har idag tillverkningsanläggningar i Storbritannien, Mexico, USA, Tyskland och Spanien.
Det svenska kontoret i Göteborg grundades 1994 och sysselsätter nio anställda. Totalt arbetar cirka 1 650 personer i Sunrise Medical.
Företaget är ett av världens främsta när det gäller tekniska hjälpmedel och man har en mycket stark ställning i USA när det gäller manuella rullstolar och dynor. Den amerikanska marknaden står för nästan hälften av koncernens omsättning och den europeiska lika mycket. Resterande är den asiatiska marknaden.
Rullstolarna tillverkas huvudsakligen i Tyskland, scootrarna tillverkas i Asien och monteras ihop i Holland och dynorna tillverkas i Mexico.

Ett nära samarbete
– Vi har ett nära och väl fungerande samarbete med hjälpmedelscentralerna och ofta är även brukaren närvarande. Det är viktigt att de är delaktiga då varje hjälpmedel ofta är individuellt anpassad, säger Lisa Reck.
Sunrise Medical tillverkar och marknadsför rullstolar av märket Quickie och modellen Helium är flaggskeppet när det gäller manuella rullstolar. Prisbelönade Helium är resultatet av mångårig forskning och utveckling, där såväl funktion som design är optimal.

En unik rullstol
– Quickie Jive är en ny och unik elrullstol som vi har utvecklat och som vi har världspatent på. Som rullstolsbunden har man ofta problem med att ta sig upp för till exempel trottoarkanter. Det unika med Jive är bland annat att den ”klättrar” upp för trottoarkanter, berättar Lisa Reck.

En produktgrupp som kan verka enkel och anspråkslös för den oinvigde är dynor. Det handlar om tryckavlastning för att undvika trycksår och snedbelastning av kroppen och inte minst för att ge brukaren hög komfort. Även inom produktgruppen dynor har det skett en omfattande forskning och utveckling inom såväl ergonomi som material.
– Inför framtiden är min ambition att Sunrise Medical ska få en kraftig expansion på den svenska marknaden och redskapen för att nå det målet är en hög servicenivå och tillgänglighet. Vi ska erbjuda produkter av högsta kvalitet och ha en god kontakt med såväl inköpsorganisationer som brukare, säger Lisa Reck.

Lisa har ansvarat för Sunrise Medicals svenska marknad sedan januari 2012, men har arbetat med medicinsk teknik i andra företag sedan 2001.