Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på tempererad logistik

Bring är en av de största post- och logistikaktörerna i Norden och åtar sig både nationella, nordiska och internationella uppdrag.
Verksamheten i Jönköping startades 1997 i liten skala och drivs av platschef Jörgen Johansson.
Företaget sysselsätter idag 27 anställda.

Brings framväxt i Sverige som utmanare inom logistikbranschen är ett resultat av Posten Norges satsning på den nordiska företagsmarknaden. Satsningen har i hög grad förverkligats genom förvärv av företag med den högsta kompetensen inom sitt område.
– Jag drog igång företaget i Jönköping med en anställd och sedan har det rullat på. Anledningen till att vi har vuxit så starkt är att Jönköping med sitt strategiska läge i Sverige täcker 85 procent av landets befolkning inom 30 mil. Inom den radien finns alla storstäderna, som till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, säger Jörgen Johansson.
Bring Frigo säkerställer precisa leveranser och lagring av färsk-, kyl- och frysvaror. Med sitt omfattande nätverk av terminaler och lager samt en stor fordonsflotta kan företaget erbjuda:
• logistiklösningar som effektiviserar kundernas verksamhet
• unik infrastruktur för obrutna kyl- och fryskedjor
• effektiva lagerlösningar specialanpassade för livsmedel

Lång erfarenhet
Bring Frigo, eller Bring Frigoscandia som företaget hette tidigare, är den nordiska livsmedelsbranschens ledande logistikleverantör med rötter som går tillbaka till 1950-talet då Helsingborgs Fryshus etablerades. Företaget var därmed med från början när den svenska industrin för djupfryst började ta form för mer än 60 år sedan. Det är ingen tillfällighet att företaget är livsmedelsbranschens förstahandsval, då Bring Frigo kan mer om livsmedelslogistik än de flesta.

En aktör i framkant
Infrysningstekniken startades i USA på 1940-talet och snabbt insåg man att detta skulle bil framtidens teknik för att bevara livsmedel med hög kvalitet under en längre period. I ett tidigt skede blev det företag som idag är Bring Frigo något av en pionjär inom området, och sedan dess har man varit en aktör i framkant när det gäller lagrings- och transportteknik i den tempererade logistikkedjan.
– Vi samlar ihop gods från olika leverantörer och kör in till kunder i Jönköping. När det gäller transporter av livsmedel så är det korta ledtider som gäller och det är vi starka på här i Jönköping, säger Jörgen Johansson.
Ansvarsområdet för Bring Frigo i Jönköping är hela Småland och Östergötland. Företaget har även ett filialkontor i Linköping med terminal som har både kyl- och frysutrymmen för omlastning av gods.
För att förvara livsmedel förfogar företaget i Jönköping över en kylyta på 3.000 kvadratmeter och en frysyta på 300 kvadratmeter.
Utbildning inom miljö- och ecodriving och hur man hanterar frysta livsmedel sker löpande.
Stor kunskap om livsmedel, kvalitet och säkerhet är nyckeln till Bring Frigos framgångar under de senaste decennierna. Idag ingår bolaget i Bring-koncernen, en global organisation med flera tiotusentals medarbetare världen över.