Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

En specialist på väg och anläggning

Skanska är ett ledande, internationellt företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster.
Skanska Sverige Väg och Anläggning AB på Gotland har cirka 45 anställda som utför alla typer av projekt inom väg och anläggning.

Skanskas historia startade 1887 när Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades och började tillverka betongprodukter. Snart blev företaget ett byggbolag och redan 1897 etablerades den första internationella verksamheten. Under 1900-talet spelade bolaget en stor roll i byggandet av Sveriges infrastruktur då man byggde vägar, kraftanläggningar, kontor och bostäder.
Skanska Väg och Anläggning på Gotland skiljer sig ganska mycket mot en motsvarande organisation på fastlandet.
– Vi skiljer oss genom att vi har egna bergtäkter, eget asfaltverk, lägger asfalt och har egna maskiner. Inom Skanska i övrigt ligger annars detta i egna verksamheter, berättar Karl-Erik Karlsson, projektchef på Väg och Anläggning Sydost.
Företaget, som etablerade sig på Gotland 1964, utför alla typer av projekt och har många återkommande kunder. De största kunderna är Region Gotland, Trafikverket, Cementa och de lokala byggbolagen. Företaget utför också en hel del jobb åt bostadsföreningar och privatpersoner.
Sedan 2006 förfogar Skanska Väg och Anläggning över ett eget asfaltverk och inom denna gren vänder företaget sig mot en bred kundkrets.
– Vi lägger allt från stora vägprojekt för Trafikverket och Region Gotland till garageuppfarter för privatpersoner och samfällighetsföreningar. Vi har också utvecklat utbudet så att vi har beläggningar i olika prisklasser, berättar Karl-Erik Karlsson.

Aktuella projekt
För Region Gotland bygger Skanska idag en ny kaj i Visby hamn och en ny rondell i Visby. Dessutom har företaget två stora VA-projekt för Region Gotland, ett på södra Gotland och ett norr om Visby.
– Vi har också ett stort antal projekt, där vi håller på och lägger asfalt och vi utför markarbeten på ett blivande bostadsområde i Visby, berättar Karl-Erik Karlsson.
Väg och Anläggning Sydost har utfört en hel del stora projekt de senaste åren. Ett exempel är byggandet av en ny kaj i Slite på östra Gotland, där man nu skickar ut gasrören till gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. I samband med den kajen har företaget byggt två upplagsplatser för dessa gasrör. Den ena planen är på 45.000 kvadratmeter och den andra på 8.000 kvadratmeter.
Företaget har också färdigställt markarbetena på Visborg, Region Gotlands nya huvudkontor.

Satsar på miljön
Skanska i allmänhet satsar mycket på miljön och på Gotland har företaget gjort en egen miljöplan, som är anpassad för den lokala verksamheten.
– Det innebär att vi sorterar vårt avfall och i möjligaste mån försöker minimera våra transporter. Dessutom är våra maskiner miljömaskiner, berättar Karl-Erik Karlsson.
Verksamheten för Väg och Anläggning Sydost går bra och framtiden ser ljus ut för företaget.
– Vi har en stor marknadsandel och vi tror att vi kommer att behålla den eller öka den, säger en optimistisk projektchef avslutningsvis.