Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

En språkutbildning är alltid en lönsam framtidsinvestering

Goda färdigheter i språk, och då gärna minst ett språk utöver engelska, eftertraktas överallt på arbetsmarknaden idag. Många företag står inför stora utmaningar både konkurrens- och kompetensmässigt, marknaden har blivit global och goda internationella relationer är viktigare än någonsin. Institutionen för franska, italienska och klassiska språk vid Stockholms universitet är en viktig samarbetspartner för det svenska näringslivet. Förutom att man bedriver framstående forskning inom både språk och litteratur, så utbildar institutionen även morgondagens experter och så drivs utvecklingen vidare.

Det står klart att den globala samhällsutvecklingen kräver större fokus på utveckling av språkkunskaper. Prefekt Maria Walecka-Garbalinska berättar att undervisning i romanska språk har funnits i Stockholm sedan 1920-talet och att den första professuren i ämnet skapades redan år 1937. Utvecklingen har därefter gått i en rasande fart. Idag har institutionen ett åttiotal anställda, forskare, lärare, doktorander, kursadministratörer och studievägledare.
Institutionen erbjuder kurser och program inom italienska, franska, grekiska och latin. Inom kandidatprogram i moderna språk eller i språk och översättning kan man välja inriktning mot franska eller italienska. Antalet sökande är stort, inte minst till de förberedande kurserna, konstaterar Maria. Kurserna där man tränar den muntliga kommunikationen är storfavoriter.
Institutionen har en lång och internationellt erkänd forskningstradition inom bl.a. textutgivning , andraspråksinlärning , mediaspråk, interkulturella relationer, medeltidslatin och översättning, samt franskspråkig litteratur, inte bara i Frankrike, utan även i Kanada och Afrika, för att nämna några områden.
– Våra lärare, forskare och studenter deltar i internationella utbytesprogram och nätverk. Utländska gästföreläsare och författare medverkar i undervisningen som är förankrad i den forskning som bedrivs vid institutionen.

Tillgång för näringslivet
Maria Walecka-Garbalinska poängterar vidare vikten av det välutvecklade samarbetet med näringslivet och säger att institutionen även är öppen för uppdragsutbildningar.
– Vi och våra studenter är en resurs och tillgång för näringslivet då behovet av språkkunnig, kritiskt tänkande och allmänbildad personal kommer att öka inom samhällets alla sektorer, fortsätter hon.
Institutionen erbjuder undervisning i språk från nybörjarnivå till forskarutbildning samt flera kortare kurser. De första terminerna förbättrar studenterna sina muntliga och skriftliga språkfärdigheter och får samtidigt breda kunskaper i samhällsliv och kultur inom sina respektive språkområden. Från och med tredje terminen finns även möjlighet att specialisera sig inom antingen litteratur- eller språkvetenskap. Många kurser kan läsas som fristående kurser.

Självklara språkval
Nära 120 miljoner människor har franska som modersmål eller delat förstaspråk, vilket gör franskan till världens nionde största språk. Franska är officiellt språk eller undervisningsspråk i ett trettiotal länder i Europa, Nord- och Mellanamerika, Afrika och Asien. Franska är också det ena av FN:s två arbetsspråk, EU:s näst största arbetsspråk samt Afrikanska unionens huvudspråk.
– För den kultur- och konstintresserade är franska ett självklart språkval. Kunskaper i franska är en viktig merit på arbetsmarknaden, inte minst om du vill arbeta inom centrala funktioner som statsförvaltningen, turistnäringen, internationella organisationer eller inom biståndssektorn, förklarar Maria Walecka-Garbalinska.
Om vi tar ett jämförande exempel med italienska, ett språk som talas av ca 60 miljoner människor i Italien och som dessutom används som modersmål, hemspråk eller främmande språk av människor i många andra länder, så är italienskan med sina rötter i latinet ett av
Europas främsta kulturspråk.
– Idag är intresset för Italien och det italienska språket större än någonsin, upplyser Maria. Även handelsutbytet mellan Sverige och Italien ökar stadigt. För den som arbetar eller tänker sig en framtid inom områden med anknytning till exempelvis turism, undervisning, mode och design är det helt klart en fördel att kunna italienska.

Nygrekiska ett av EU:s officiella språk
Nygrekiska, som är en vidareutveckling av den antika grekiskan, är det officiella språket i Grekland och på Cypern. Det talas även av greker i diasporan i Nordamerika, Australien och Europa. Nygrekiska är dessutom ett av EU:s officiella språk.
Sammantaget talas nygrekiska av ungefär 15 miljoner människor runt om i världen. Genom utbildningen får studenter och forskare ta del av mycket gamla traditioner, samt får en inblick i hur de tillämpas i dagens moderna samhälle. En röd tråd genom hela utbildningen är den grundläggande frågeställningen huruvida Grekland tillhör öst eller väst.
– Studenter som väljer att studera modern grekiska kan tänkas bli verksamma inom turistbranschen, vid studieförbund, tolk- eller översättningsverksamhet i Sverige, Grekland, Cypern eller inom EU-administrationen, kommenterar Maria Walecka-Garbalinska avslutningsvis.