Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

En stark stålleverantör i Smålandsstenar

GA Industri AB i Smålandsstenar är ett stålservicecenter som årligen slittar och klipper cirka 75 000 tunnplåt i önskade dimensioner och format till kunder runt om i Norden.
Familjeföretaget grundades 1955 av Gunnar Andersson och drivs idag av hans barnbarn Donald och Mats Gunnarsson.

När Gunnar Andersson drog sig tillbaka övertogs verksamheten av hans söner Henry och Arne och idag drivs företaget i tredje generationen genom Donald och Mats.
– Vi har haft en enorm utveckling de senaste 20 åren. Idag har vi cirka 50 anställda och omsätter ungefär 500 miljoner kronor, berättar Fredrik Lidbacken, marknadschef på GA Industri.
Tunnplåt finns i en mängd olika kvaliteter och utföranden och GA Industri arbetar bland annat med varmvalsat, kallvalsat, varmgavlat, aluzink, elgalvad plåt, härdbart stål, specialstål, lackat och ymagine®. I samarbete med företagets leverantörer kan GA Industri även leverera tunnplåt med andra egenskaper.
– Våra leverantörer är stålverk och av dem köper vi in colls som kan vara 1,5 meter breda och väga 12-15 ton. Vi slittar ned dessa till smalare band som ska in i våra kunders verktyg eller klipper i format till kunder med stans- eller lasermaskiner, berättar Fredrik Lidbacken.

Ymagine
GA Industri är den största leverantören i Sverige som erbjuder den miljövänliga och energisnåla stålplåten Ymagine. Det är en varmvalsad stålplåt med kallvalsade egenskaper. I många fall kan den ersätta kallvalsat stål med sträckgränser upp till 500 N/mm2. Ymagine har bättre tjocklekstoleranser än kallvalsat och är man en storförbrukare av kallvalsad stålplåt så tjänar man mycket på att byta till Ymagine eftersom den plåten är billigare.

Stark lokal marknad
– Vi vänder oss mot verkstadsindustrin och vår hemmamarknad finns inom en radie på 15-20 mil från Smålandsstenar. Cirka 75 procent av våra kunder är lokala, men vi har också kunder i övriga Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum, berättar Fredrik Lidbacken och fortsätter:
– I vår bransch är många av våra kollegor ägda av stora stålverk medan vi är privatägt. Det gör att vi har en annan rörlighet och ett annat sätt att hantera affärer på. Vi är ganska stora på den lokala marknaden och har ett bra geografiskt läge.
GA Industri AB är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Företaget har även AAA för högsta kreditvärdighet i D&B´s kreditratingsystem.
– Vi ska fortsätta växa och ta nya marknadsandelar. Vi har investerat i en maskin som kommer efter semestern och den gör att vi kan växa ytterligare, säger Fredrik Lidbacken avslutningsvis.