Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

En strategisk helhetsleverantör av IT-tjänster

IT-företaget EDBErgoGroup/SYSteam arbetar som en strategisk helhetsleverantör och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutvecklingsintegration samt teknisk infrastruktur och drift. Koncernen sysselsätter totalt cirka 10 000 anställda och i Karlstad jobbar cirka 100 medarbetare.

SYSteam grundades 1984 i Huskvarna av entreprenörerna Arne Nilsson, Claes Rosengen och Stig-Olof Simonsson, samtliga med en bakgrund i IT-branschen. Alltsedan starten har SYSteam varit ett entreprenörsdriver företag.
SYSteam har numera fusionerats med EDB och det nya namnet är EDBErgoGroup/SYSteam.
– Här i Karlstad arbetar vi med tre områden. Det område som jag ansvarar för arbetar med att leverera IT-lösningar och verksamhetskunskap inom olika processer, till exempel orderprocesser och produktionsprocesser. Vi vänder oss mot bolag i Värmland, Örebro och Dalarna som omsätter från 50 miljoner kronor upp till tre-fyra miljarder, berättar Anders Eriksson, VD på EDBErgoGroup/SYSteam i Karlstad.
Det andra benet för Karlstadskontoret är en branschsatsning som vänder sig mot företag inom skog- och sågnäringen. Här bidrar företaget med specialapplikationer och specialkunskaper till bland annat Mellanskog, Moelven och Södra Skogsägarna. Inom det här området jobbar EDBErgoGroup/SYSteam över hela Norden.

Mobila satsningar
Det tredje området handlar nästan uteslutande om mobila satsningar, där man försörjer kunderna med mobiltelefoner och mobila applikationer, till exempel när man gör orderläggningar i butiker. Det kan också handla om försörjning till stora enheter och kundkretsen är bolag eller myndigheter som omsätter någon eller några miljarder, till exempel Försäkringskassan, Posten och Trafikverket. Även här jobbar EDBErgoGroup/SYSteam på en Sverige- och Nordenbasis.
– På den regionala delen ska vi vara heltäckande för kunder som finns i närregionen. Vi vänder oss främst till producerande företag samt handel- och logistikföretag med en omsättning på 50 miljoner och uppåt, berättar Anders Eriksson.

Relationer och förtroende
Många av EDBErgoGroup/SYSteams kunder har anlitat företaget i många år och responsen har varit god.
– I den här branschen handlar det mycket om relationer och förtroende. Man lever med sina kunder och vi försöker hjälpa dem att nå sina mål. Vi vill gärna föreslå saker och inte vänta på att kunden ska ta initiativet, säger Anders Eriksson och fortsätter:
– I dagens IT-bransch räcker det inte att bara vara duktig på affärssystem, hårdvara och maskiner. Det gäller också att förstå vad kundernas verksamhet går ut på för att kunna effektivisera saker och ting på lagret eller förbättra produktionsprocessen och att hjälpa kunden att sälja ännu mer.
Strategin hos EDBErgoGroup/SYSteam är att finnas nära kunderna och idag finns företaget på cirka 135 orter i Norden. Den 19 mars 2012 kommer hela koncernen att byta varumärke, men namn och logga är i skrivande stund okänt.
– Vi har storleken och musklerna och med mer än 10 000 medarbetare i hela Norden så finns det mycket kompetens att hämta. Samtidigt vill vi nyttja fördelarna med att vara liten, kvick och lokal. Vi siktar nu på att bli ledande i Norden och därmed även ledande på det lokala planet. Vi har höga tillväxtmål och vår målsättning är att dubbla verksamheten de närmaste två-tre åren, säger Anders Eriksson avslutningsvis.