Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

En viktig kugge i Säffles utveckling

Säfflebostäder AB har anor sedan 1950-talet, men finns i nuvarande form sedan 1995. Bolaget är kommunalägt till 100 procent och har bostäder i Svanskog, Värmlandsbro, Värmlands Nysäter och i centralorten Säffle.

Totalt har Säfflebostäder drygt 1 400 bostäder och merparten är belägna i centralorten Säffle.
– Vi kan erbjuda boende i lägenheter från ett rum och kök till paradvåningar på 140 kvadratmeter med fem rum och kök i attraktiva och mestadels vattennära lägen. I centrala Säffle har vi allt från nyproducerat till 1950- och 60-talshus, berättar Gustaf Andersson, VD på Säfflebostäder AB.
Hyresnivån ligger i den lägre skalan i såväl regional som nationell jämförelse.
Bostadsbolaget har en väl fungerande kommunikation med hyresgästerna, inte minst genom hyresgästföreningen.
När det gäller kommersiella lokaler handlar det främst om butikslokaler i centrala och attraktiva delar av centralorten.

Kommunens fastigheter
Sedan 2008 är hela kommunens fastighetsförvaltning samlad under Säfflebostäders tak. Bolaget förvaltar fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboende och industrifastigheter. Ett exempel på industribyggnader är den fastighet som tidigare var Billeruds forskningscentrum. Det tidigare forskningscentret har idag utvecklats till ett modernt kontors- och industrihotell i ett mycket attraktiv läge vid E45:an.
– Med vår samlade förvaltningskompetens är vi rustade att möta upp de företagare som vill etablera sig i Säffle, säger Gustaf Andersson.

Egna fastighetsskötare
Säfflebostäder AB sysselsätter 36 anställda. Bostadsbolagets fastighetsskötare arbetar i en decentraliserad organisation där man ansvarar för varsitt område med fastigheter. Därmed får hyresgästerna ”sin egen” fastighetsskötare.
Visionen hos Säfflebostäder AB är att vara en viktig kugge i Säffles utveckling, men också att verka för ett hållbart samhälle.