Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Enbio – ung drivkraft utvecklar svenska marknaden för biobränslen

Miljöteknikföretaget Enbio fokuserar på energibranschen och satsar på att serva de mindre energibolagen landet över vid anskaffning av biobränsle till sina fjärrvärmeverk. Enbio tar fram en lösning som passar den enskilda kunden, och i erbjudandet ingår även utredning kring avyttring av askan efteråt.

Enbio etablerades i augusti 2009 av Kristian Eriksson och Erik Lindén i nära samarbete med serviceföretaget OptiPlans grundare Jonas Åhlin, som också är delägare i Enbio. Enbio växer och utvecklas under uppbyggnadsfasen i företagsinkubatorn LEAD, med kontor i Norrköping Science Park.
– Norrköping Science Park präglas av optimism och är en givande miljö där vi får unika möjligheter att etablera viktiga kontakter för att skapa tillväxt i vårt företag, säger Erik Lindén, som svarar för sälj- och marknadssidan. LEAD-programmet ger oss den vägledning vi behöver som nystartat miljöteknikbolag, vi har en coach som är helt inriktad på vår typ av verksamhet.
Enbio bygger på ett starkt team med Kristian som är den innovativa kraften och Erik som är drivande inom sälj- och marknad. Nu kompletteras kompetensen ytterligare med Veronika Landin som med ett särpräglat miljöintresse och kunnande ansvarar för tillståndsporcessen kring utvinningen av naturresurserna.

Kunskap kring biobränslets miljöaspekter
Det finns ett omfattande utbud av olika typer av biobränslen i Sverige och många leverantörer. Mindre energibolag har inte tid eller tillräckligt med resurser för att jämföra alla leverantörer och på så sätt hitta det bränsle som blir bäst för den egna fjärrvärmesproduktionen. Det är här som Enbio kommer in, med specialistkunskap kring olika bränsletypers funktion, effektivitet och marknadens priser – och inte minst kunskap kring olika miljöaspekter relaterade till biobränslen.

Del av Cleantech Östergötland
Enbio är en del av det regionala miljöteknikklustret Cleantech Östergötland.
– Att vara en del av en större sammanslagning är oerhört givande, vi får bl.a. tillgång till viktig kunskap genom nätverket. Samtidigt har det en viss betydelse även ur marknadsföringssynpunkt, förklarar Erik vidare.
Inledningsvis satsar man på kontrakt inom mindre kommuner, men redan nu har Enbio börjat knyta kontakter även med de större energibolagen framförallt i Norrköping och Linköping.