Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Energibranschen behöver fler ingenjörer

Energibranschen står inför stora utmaningar och för att möta framtidens krav på effektiv och förnybar energi behövs fler ingenjörer med fokus på ny teknik och nya möjligheter.
På Högskolan i Gävle erbjuds nu en utbildning till energisystemingenjör där eleverna får lära sig att skapa effektiva energisystem för vårt boende, men även för industrin och landets försörjning i stort.

På energibolagen behövs ingenjörer för att exempelvis utveckla och konstruera fjärrvärmesystem eller för att arbeta ned produktion av energi. Man kan även jobba med att kartlägga och effektivisera energianvändningen på ett fastighetsbolag eller fungera som konsult för industrin.

Studier och arbete samtidigt
Co-op, eller Cooperative Education, som är det fullständiga namnet, är en utbildningsform där studier varvas med arbetsperioder. Det innebär att tre års studier (180 hp) tar fyra år att fullfölja eftersom eleven samtidigt får nästan ett års arbetserfarenhet.
– Co-op har varit ett önskemål från företagen, som dessutom har varit med och tagit fram utbildningens innehåll, säger Magnus Lemoine, som är projektledare för Co-op.
Kombinationen av teoretiska studier och arbete på ett företag gynnar både studenten, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap.
– Om företaget hittar en student så anställer de honom eller henne i tio veckor. Om allt fungerar bra så kommer de att erbjuda studenten en fortsättning för kommande Co-op-perioder, fortsätter Magnus Lemoine.

Många fördelar
Det finns flera fördelar för företag att samverka med Högskolan i denna arbetsintegrerade utbildning. Några fördelar är:
• Ett effektivt sätt att rekrytera
• Introduktion och upplärning under studietiden
• Studenten ses som anställd och inte praktikant
• Studenten kan bidra med ny kunskap
• Delaktighet i utbildningen
• Examensarbete på företaget
• Sommarjobb
När eleverna påbörjar sin utbildning får de mera information om Co-op-utbildningen och hur den är upplagd. Arbetsplatsen söker man själv precis som när man söker en vanlig anställning; man skickar sin ansökan till en arbetsgivare. Det är sedan företaget som väljer den eller de studenter de önskar anställa.

Nöjda kunder
Många företag är mycket nöjda med den nya utbildningen på Högskolan i Gävle.
Per Laurell, VD på Gävle Energi säger:
– Co-op-utbildningen är en bra grund för att attrahera framtida medarbetare, något som vi särskilt behöver göra eftersom vi lever i en energiintensiv region med närhet till flera tunga processindustrier.
Per Sundin på ÅF-Effektiv Energianvändning deltar också i hyllningarna:
– Man kan se Co-op som en fyra års lång anställningsintervju, säger han.

Efter utbildningen
Efter utbildningen till energisystemingenjör öppnar sig dörrarna för ett flertal yrken, till exempel energiingenjör, projektledare, konstruktör, utvecklare, arbetsledare, VVS-ingenjör, driftingenjör och projekteringsingenjör. Bland arbetsgivare kan nämnas kraftbolag, energiverk, industrier, kommuner, bostadsföretag, konsultföretag och förvaltningar.
Högskolan i Gävle är en skola med regional förankring samt unika och utmanande utbildningar.
Skolan har cirka 13.000 studenter och cirka 1.000 kurser inom humaniora, samhälls-, naturvetenskap och teknik.
Utbildningen till energisystemingenjör startades hösten 2010 och högskolan har även Masterutbildning inom Energisystem.
– Vi vill profilera oss som en högskola med ett brett samarbete med näringslivet, säger Magnus Lemoine avslutningsvis.