Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Energieffektiva passivhus på höjden – unikt koncept för Hyresbostäder i Växjö

Hyresbostäder i Växjö AB har byggt Sveriges högsta bostadshus enligt passivhus-tekniken och samtidigt med en stomme av trä. Mer miljöoptimalt kan det i dagsläget inte bli. Passivhus är byggt utan traditionella uppvärmningssystem. Den energi som krävs för uppvärmning kommer inifrån huset och genereras av aktiviteter och applikationer innanför fastighetens egna väggar. Kvarteret Portvakten Söder, invigt av landsbygdsminister Eskil Erlandsson 2009, stärker Växjös ställning som en av landets främsta träbyggnadsstäder.

Investeringar i träbyggnation är en bestående trend i Växjö. Ett stort antal aktörer, både offentliga och privata, satsar på träbyggnad som en del av framtidens hållbara stadsutveckling. Som Europas grönaste stad har Växjö ett helhetsansvar för miljöoptimering, grön teknikutveckling och energieffektivisering som exempel, ansvaret omfattar inte minst nybyggnationer.

Passivhus- och träbyggnadsteknik – en lyckad kombination
Kvarteret Portvakten Söder har blivit ytterligare ett landmärke för Växjö som föregångare i Sveriges satsning på ökat träbyggande.
– Vi utmärker oss genom att vi bygger energieffektiva passivhus på höjden, förklarar Kenneth Faaborg, VD för Hyresbostäder i Växjö. Passivhus finns lite varstans i Sverige, men att bygga så pass högt som vi valt att göra är unikt. Det handlar om två hus på åtta våningar vardera i centrala Växjö, totalt 64 lägenheter i varierande storlek. Husen har en stomme av trä och är därmed också helt unika i kombinationen av passivhus- och träbyggnadsteknik.
Att bygga i trä är en självklar lösning ur miljösynpunkt eftersom trä hör till en av vårt lands största naturtillgångar. Träet binder också koldioxid under hela sin livstid, fler trähus bidrar därmed också till en bättre miljö med renare luft. Dessutom är trähus robusta och vackra – massivt trä ger också en bra ljudkomfort som inte uppmärksammats tidigare.
– Vi har gjort en uppföljning bland hyresgästerna i Portvakten, och fått ett mycket positivt gensvar. Det råder över lag en positiv stämning med god ljudupplevelse, alldeles intill kvarteret går en emellanåt hårt trafikerad led, men ljudklimatet i lägenheterna är konstant bra, fortsätter Faaborg.

Fler projekt i samma anda
Ett passivhus är byggt utan traditionellt uppvärmningssystem. Huset är helt tätt med fönster som är så pass isolerade att inget drag eller kyla kan slippa in. Värmen i frånluften återvinns för att minska mängden tillförd energi, i princip så behövs ingen extern energi tillföras stora delar av året.
Om det blir riktigt kallt så får husen i Kvarteret Portvakten tillskottsenergi från fjärrvärmenätet, vilket är det absolut miljövänligaste lösningen som finns tillgänglig för området idag.
– Vi vet att hyresgästerna i Portvakten mår bra, det visar vår undersökning. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla träbyggandet, och vi har lärt oss mycket genom projektet Portvakten. Vi står med andra ord väl rustade för att genomföra liknande projekt framöver och har för avsikt att göra det också, säger Kenneth Faaborg avslutningsvis.

Kort om Hyresbostäder i Växjö AB
Hyresbostäder i Växjö AB är tillsammans med fem andra lokala företag en del av kommunalägda Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Hyresbostäder i Växjös affärsidé går ut på att med omtanke om miljön och kunder erbjuda attraktiva boenden i trivsamma och trygga miljöer. Företaget har hyresfastigheter i ett tiotal bostadsområden i Växjö och erbjuder lägenheter för såväl den lilla som stora familjen i varierande områden och prislägen. Till totaluppdraget hör också att tillgodose kommunens behov av vårdbostäder.