Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Energieffektivisering – ett bra sätt för företag att spara pengar

Det finns stora möjligheter att spara pengar för företag genom att arbeta med energieffektivisering. Samtidigt görs miljonvinster som kan räknas in i företagets miljöarbete och redovisas i organisationen och utåt mot kunder och leverantörer.
– Vi försöker uppmuntra industrin att energieffektivisera sin verksamhet på olika sätt, säger Henrik Dinkel, projektledare på Länsstyrelsen i Jönköping.

– Vi fick en del pengar från Almis strukturfonder så att vi till en viss del kunde subventionera energikartläggningar till företag. Det rör sig om totalt 109 företag i regionen. Nu jobbar vi vidare med kartläggningen så att det går ”från papper till handling” och att åtgärder blir genomförda på olika sätt, säger Henrik Dinkel.
Stefan Lundvall, som är miljöstrateg på Länsstyrelsen, tillägger:
– Vår vision är att vi ska bli betydligt effektivare med att använda energi och det är en stor utmaning för alla, inte minst näringslivet. Samtidigt vill vi öka produktionen av förnybar energi, som till exempel biobränsle, vindkraft och solenergi, så att det blir ett överskott där. Det är en långtgående målsättning, men vi arbetar för att få igång åtgärder för att närma oss målet.

Klimatråd
För att sätta igång samverkan kring energifrågorna och få fram förslag på åtgärder har det bildats ett klimatråd bestående av 24 organisationer. Här ingår bland annat Länsstyrelsen, kommuner, landsting och ett tiotal företag.
– Under organisationerna finns ett antal arbetsgrupper, s.k. fokusgrupper, som ska titta på olika områden och ta fram förslag, säger Stefan Lundvall.
Syftet med klimatrådets verksamhet är att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga visionen om att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän år 2050. För att klara den omställningen som klimatfrågan kräver behövs en målmedveten samverkan mellan länets aktörer.
Klimatrådet organiserar samarbetet mellan de företag och organisationer som ingår i rådet och andra aktörer samt för en årlig prioritering av gemensamma åtgärder.

Ett stort nätverk
– Vi har haft ett stort nätverk av duktiga konsulter som har varit delaktiga i våra energiprojekt och bidragit till att vi har fått mer erfarenhet. Nu vill vi gärna använda den erfarenheten för att hjälpa fler företag att komma vidare, säger Henrik Dinkel och fortsätter:
– När det gäller uppföljningen av det gamla energiprojektet mot industrin så har vi valt att försöka jobba med nätverk på företag. Det är effektivare för små och medelstora företag att jobba tillsammans för att få ner kostnaderna och genomföra större åtgärder. Samtidigt som man får hjälp av en konsult kan man också byta erfarenheter och diskutera sig fram till hur man vill göra. Vi har startat ett par sådana nätverk och innan sommaren och under hösten ska vi göra en större satsning för att skapa fler nätverk i länet, bland annat i Värnamo och Gnosjö.

Personalen ska vara med
För bland annat de företag som genomfört energikartläggning inom tidigare energiprojekt kommer Länsstyrelsen under 2013 att erbjuda företagsutbildning om brukarbeteende med stark koppling till företagets egen energihushållning. Det innebär att utbildningspaketet bidrar till att stärka företagets konkurrenskraft och därmed är avdragsgill enligt skatteverkets regler. Detta gör utbildningen mer attraktiv för företagen. Utbildningen ska vara avgiftsfinansierad, men erbjudas till ett förmånligt pris.
– Det finns ett stort behov av att hitta nya vägar till en ny marknad bestående av upplysta och engagerade konsumenter. Vi tror att vi kan hitta gemensamma nämnare och mervärde för alla i denna strävan, menar Henrik Dinkel.