Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Energieffektivisering och automation för framtiden

Det har hänt mycket på Systeminstallation under de senaste 20 åren. Företaget etablerades i Varberg av fyra eldsjälar som ville förändra och förbättra el- och automationsbranschen. Idag sysselsätter Systeminstallation nära 90 medarbetare fördelade på flera orter – och tillväxten fortsätter.

Från Varberg spreds Systeminstallations idérikedom och innovationskoncept till Halmstad och Göteborg. Under de senaste åren har ytterligare samarbeten på strategiska orter resulterat i etableringar även i Falkenberg och Ängelholm samt ett kontaktnät av nära sk. SI-partners i Stockholm och över hela Sverige. Det är en oerhört spännande resa som präglar Systeminstallation, och som de fyra grundarna inte hade kunnat föreställa sig vid starten 1998.

Med i stadsutvecklingen i Varberg
Systeminstallation har åtta verksamhetsområden som ger kraft att förändra och förbättra. Precis det som grundarna ville uppnå. Idag utförs projekt som energieffektiviserar fastigheter inom: Kommun, Kontor & Affärslokaler, Bostäder, VA, Spa & Bad, Hotell och Energi- & Drifttjänster.

– När exempelvis Varberg växer med nya stadsdelar är vi en given partner i förbättringsarbetet. Vi har kompetens för att uppnå nya miljömål med en effektivare drift av både befintliga och nya fastigheter, bostäder såväl som verksamhetslokaler, säger Bjarne Johansson, en av grundarna av Systeminstallation.

Fastighetsbranschen står sammantaget för en stor miljöpåverkan och de flesta fastighetsägare är måna om att kapa sin energikonsumtion. Systeminstallation har sedan starten utvecklat smarta lösningar för ”smarta byggnader” och därför har företaget blivit en attraktiv partner i Varbergs stadsutvecklingen. Systeminstallation har också tagit fram omfattande tjänstepaket där man tagit med allt från grundläggande analys och strategi till styrning, övervakning, underhåll och service. Systeminstallation står för allt från projektering av styrsystem i helt nya anläggningar till finjustering av redan levererade system. Och allt handlar om att spara så mycket energi som möjligt och då även långsiktigt genom optimering i fastighetsbeståndet även efter att nybyggnationen eller renoveringsprojektet är klar – givetvis med bibehållen funktion och komfort i fokus.

För en mer hållbar framtid
Systeminstallation samlar alla fastighetsfunktioner på ett ställe. Till framtidsutsikterna hör bland annat att växa tillsammans med kunderna, men att växa enbart volymmässigt är inte ett självändamål. Det handlar snarare om att växa för att kunna leverera så mycket nytta som möjligt.
– Redan då vi grundande Systeminstallation sa vi att vi ville vara personliga och jordnära. Vi ska kunna tänka stort – och litet – inom en och samma organisation. Det gör vi än idag när vi utvecklar nästa generations fastighetsautomation med tillhörande drifttjänster, säger Bjarne Johansson.
Systeminstallations målsättning är att fortsätta växa både i Varberg, Sverige och världen – allt för att kunna erbjuda energieffektivisering och automation för en mer hållbar framtid.
– SI har partners över hela Sverige, från norr till söder, som utför installationer av högsta kvalitet. SI är alltid slutansvariga för kvaliteten där vårt namn nämns. Vi har goda referenser från både kommuner såsom Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och Nacka, samt från välrenommerade företag som Gekås Ullared, Carlsberg, Göteborg Energi, DHL och Schenker, sammanfattar Bjarne Johansson.