Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Enwa utvidgar sin verksamhet inom det marina

I Sverige förutsätter vi i allmänhet att vårt dricksvatten är rent och fritt från skadliga mineraler, bakterier och partiklar. I verkligheten kan det i vissa fall vara så att vattnet ändå innehåller ämnen som på sikt är skadliga för oss. Det går att förebygga genom att installera lämplig reningsteknik. I vissa miljöer, exempelvis ombord på fartyg, krävs det att vattnet först renas och därefter vidarebehandlas för att bli drickbart. I drygt 25 år har den svenska divisionen av Enwa utvecklat system för filtrering och rening av vatten. Verksamheten har utvecklats och idag levererar man dessutom lösningar som är helt avgörande för den marina sektorns fortsatta utveckling.

Enwa är mästare på att leverera smarta, kostnadseffektiva lösningar som säkerställer tillgången till rent dricksvatten även i de mest krävande miljöer. Inom den marina sektorn marknadsförs framförallt tre produkter: Enwa Water Maker, EnwaMatic® Maritime och Enwa Bin-X®.

Högkvalitativt dricksvatten med omvänd osmos
Med Enwas Water Maker system omvandlas vatten direkt från havet till dricksvatten av högsta kvalitet genom s.k. omvänd osmos. Enwa Water Maker används ombord på stora fartyg och offshoreanläggningar världen över och är än idag, decennier efter introduktionen, fortfarande marknadens mest pålitliga och kvalitetssäkrade system för avsaltning av havsvatten. Enwa är både kvalitetsäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 av DNV.
– Då vattnet genomgår omvänd osmos förvinner alla mineraler, bakterier och andra skadliga ämnen. Det är rent destillerat vatten, men med lågt pH-värde, som produceras. För att det ska bli drickbart måste man tillsätta vissa ämnen som ger bättre smak och höjer pH-värdet, helt enkelt förhöjer kvaliteten på dricksvattnet. Hela processen sköts av vårt Water Maker system, förklarar Peter Eriksson, VD Enwa AB.
I flertalet fartyg används traditionella evaporatorsystem som drivs av spillvärme från huvudmotorernas kylsystem. Enwas system drivs av elenergi från generatorn, och är inte beroende av att motorerna är igång. Detta är en stor fördel framförallt då fartygen ligger förankrade med motorerna avslagna, dricksvatten behövs för besättningen även om ett fartyg väntar på last.

EnwaMatic® godkänns av Wärtsilä och sprids globalt
EnwaMatic® är en intressant produkt som förlänger fartygsmotorers livslängd. Hur är det möjligt? Kylvattnet till huvudmotorn kretsar i ett slutet system, men likväl så bildas syre och partiklar i vattnet som är rent skadliga för motorn. Sämre framdrift och överhettning av motorn är riskfaktorer som kommer av att kylvattnet är förorenat, precis som i vilken personbil som helst – eller rentav som en radiatorkrets i en vanlig villa.
– För att förebygga problemet installeras EnwaMatic® som tar bort syre och alla skadliga partiklar i systemet och höjer pH-värdet. Lågt pH-värde är som bekant också en riskfaktor som kan orsaka korrosion. Det som är fantastiskt med EnwaMatic® är att det ersätter omfattande kemikaliehantering ombord med förbättrad säkerhet och arbetsmiljö som följd. Vi har marknadsfört produkten i 15 år på land, med mer än 5000 enheter installerade och nu tar vi nästa steg då den introduceras inom den marina sektorn, berättar Peter Eriksson vidare.
Att Wärtsilä godkänt och installerat systemet ger en omfattande, global acceptans med stor utvecklingspotential för Enwa. Produkten är unik i sitt slag och Enwa har världspatent sedan 15 år tillbaka.

Ännu större möjligheter inom det marina
Enwa Bin-X® är en annan produkt av ökande intresse för marinindustrin. Produkten är en fysisk barriär som blockerar bakterier och parasiter, även legionella, och därmed säkrar vattnet. Hittills har produkten i stor utsträckning sålts till exempelvis sjukhus, hotell och andra stora anläggningar, men nu har Enwa lyckats introducera lösningen även på den marina sidan.
– Vi är också involverade i rening av ballastvatten genom ett stort kinesiskt företag, Headway Technologies. Kraven för ballastvattenhantering är idag mycket höga som följd av uppmärksammade aggressiva angrepp från främmande organismer i våra vatten. Vi är generalagenter för Headways system Marine OceanGuard™ i Skandinavien och Tyskland, ett samarbete som öppnar ännu större möjligheter för oss inom det marina, säger Peter Eriksson avslutningsvis.