Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Eolus – stark drivmotor för utveckling av svensk vindkraft

Eolus Vind AB har sedan företaget etablerades för 20 år sedan haft en central roll i utvecklingen av svensk vindkraft. Förutom att Eolus som enskild aktör har projekterat och etablerat flest vindkraftverk i Sverige är man även en stark partner för vindkraftetableringar med en bred kunskapsbas för utveckling och konsultation. Eolus planerar nu för en offensiv tillväxt där ambitionen är att etablera över 200 vindkraftverk under en treårsperiod, eller ca 75 verk om året.

Från början handlade det för Eolus del om att projektera och bygga egna vindkraftverk, som företaget därefter själva skulle förvalta. Intresset växte dock snabbt bland andra aktörer, och idag arbetar Eolus huvudsakligen med att bygga upp och leverera nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Eolus tar med andra ord hand om allt från lokalisering av bra vindlägen, projektering och tillstånd till byggnation och leverans av driftklara anläggningar.

Trygg och långsiktig partner
Att Eolus är en trygg och långsiktig partner, med hög kompetens och goda finansiella resurser att realisera de aktuella projekten, råder ingen tvekan om. Tack vare en solid affärsmodell har Eolus lyckats realisera samtliga projekt som man fått bygglov och miljötillstånd för.
Eolus har nyligen tecknat ett ramavtal med Vestas Northern Windpower AB avseende leverans av 70 Vestas V90 med en total effekt på 140 MW. Vindkraftverken ska levereras under en treårsperiod med start nu i höst och Eolus har genom avtalet även en option att förvärva ytterligare 20 verk under perioden.
– Framtiden ser ljus ut, vi har en mycket bred projektportfölj med flera spännande etableringar över hela Sverige, berättar Per Witalisson, vVD Eolus Vind AB. Genom ramavtalet med Vestas har vi tryggat leverans av upp till 90 vindkraftverk för projekt som vi driver främst i södra och mellersta Sverige.

Vill skapa positivism kring vindkraftetablering
Bland kunderna för Eolus finns både markägare, stora aktörer inom vindkraftsutveckling och investmentbolag.
– Vi säljer gärna till markägare och närboende då vi vet att detta skapar en positiv opinion i närområdet, förklarar Per. Detta gäller inte minst för vårt senaste projekt i Källeberg i Falköpings kommun, där vi under året bygger en vindkraftpark på sju verk.
Eolus har under en längre period projekterat för byggnation på Tolvmanstegen i Strömstad. Efter ett flertal år har man fått alla tillstånd och byggnationen startar 2011. Till skillnad från Källeberg handlar det om ett område där det är långt till närboende. Vindläget är bästa tänkbara och upphandling sker just nu avseende leverantör av de 24 turbinerna.

Raketartad tillväxt
Eolus har trots lågkonjunkturen vuxit raketartat under de senaste åren. Av Dagens Industri utsågs Eolus till ett av Årets Gasellföretag i fjol, man blev etta i Skåne och hamnade på andra plats i hela Sverige.
– Vi kommer att fortsätta arbeta offensivt, vi har bl.a. utvecklat en strategi där vi under en treårsperiod (2009 – 2012) har för avsikt att etablera omkring 200 verk med en effekt på ca 400 MW. Samtidigt vill vi utöka den egna förvaltningsportföljen med motsvarande en tiondel av nyproduktionen, dvs. 40 MW till och med 2011, säger Per Witalisson som avslutning.

Detta är Eolus Vind AB
Eolus Vind AB, med huvudkontor i Hässleholm, var först i Sverige när det gäller kommersiell vindkraftprojektering i början av 1990-talet. Hittills har företaget etablerat omkring 230 vindkraftverk över hela Sverige, vilket gör Eolus till en av landets främsta aktörer när det gäller projektering och etablering av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Eolus äger själva 25 vindkraftverk idag, en siffra som successivt kommer att öka. Idag har företaget drygt 40 anställda och planer finns att utöka även personalstyrkan.