Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Ergotea Arbetsmiljöutveckling AB – en naturlig partner för Örebros företag

Ergotea Arbetsmiljöutveckling AB är ingen vanlig företagshälsovård. Med gedigen erfarenhet inom hälsa, friskvård samt rehabilitering och arbetsmiljöfrågor främjar Ergotea en bättre arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas. Samtidigt bidrar man till att skapa en bra grund för verksamhetsutveckling – människor som trivs är bevisligen borta mindre från arbetsplatsen, vilket föder både effektivitet och tillväxtpotential.

Ergotea Arbetsmiljöutveckling har tioårsjubileum i år. Verksamheten drivs av VD Mikael Lund, även delägare och en av grundarna till företaget. Redan från början valde man på Ergotea att rikta in sig på att arbeta lösningsfokuserat både med arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering. Det är också på den här vägen som företaget lyckats etablera en stark position på en regional marknad.
– Vi vänder oss främst till lokala företag, säger Mikael Lund. Vi satsar på nära relationer och arbetar intensivt med förebyggande insatser och rehabilitering. Det är viktigt att vi kommer in i processen tidigt, allra helst innan man befinner sig i riskzonen. Vi bedriver aktiva samarbeten för att förhindra sjukskrivningar, det är framförallt därför vi finns till. Vi vill vara en resurs för våra kunder, en samarbetspartner i det förebyggande arbets- och hälsoarbetet.

Fristående aktör med specialanpassade tjänster
Ergotea Arbetsmiljöutveckling har ett brett verksamhetsområde som täcker upp allt från konventionella företagshälsovårdstjänster till mycket specialanpassade rehabiliteringstjänster. Mikael berättar att man genom nära samarbeten har sänkt sjukfrånvaron med flera procentenheter hos ett flertal kunder.
– Vi är en fristående aktör. Det finns inget standardpaket, vi arbetar istället med varje kund på ett sätt som passar dem. Det unika med oss är att vi levererar precis det som kunden behöver och vill ha. Genom att vi inte tillämpar fasta månadsavgifter betalar våra kunder bara för de tjänster som nyttjas vilket också främjar kostnadseffektiviteten i vårt tjänsteutbud.

Nr 1 inom arbetsmiljö och rehabilitering
Ergotea Arbetsmiljöutveckling är en liten aktör med stora resurser, framförallt kompetensmässigt. Ambitionen är att vara en naturlig partner för Örebros företag. Ergotea har även sett en sund tillväxt – på tio år har man gått från noll till nio miljoner kronor i omsättning.
– Vi satsar på att vara en av de främsta när det gäller arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Vi arbetar lösningsorienterat och anpassar oss efter kundens egen verksamhet. Genom att sätta in åtgärder snabbt kan vi förhindra sjukdom och långtidssjukskrivningar.
I samband med att Ergotea fyller tio år kommer man att anordna festligheter för alla som varit med och byggt upp företaget.
– Det handlar framförallt om de anställda som också utgör den främsta styrkan, kommenterar Mikael som avslutning.