Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ergotea Arbetsmiljöutveckling AB hjälper företag att spara pengar med aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete

Hög flexibilitet och tillgänglighet är oerhört viktiga värden inom Ergotea som dagligen möter skarpt skiftande behov från såväl stora som små företag och organisationer. Ergotea har som en mindre aktör satsat på att finnas nära kunderna med lokala mottagningar i Örebro, Nora och Lindesberg. Samtidigt har Ergotea ett heltäckande utbud med tillgång till specialistkompetens hos företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare, psykologer och ergonomer/sjukgymnaster och arbetsmiljöingenjörer.
Ergotea har även ett brett utbud på utbildningar inom området arbetsmiljö och hälsa.

Med tanke på hur många människors livsstil och arbetssituation ser ut idag är det viktigt att man som arbetsgivare satsar på arbetsmiljön, hälsa och friskvård. Företagshälsovården utgör ett naturligt stöd i det preventiva arbetet med arbetsmiljö och hälsa. Alla företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta förebyggande med arbetsmiljö- och hälsofrågor, men trots alla fördelar är det vanligt att man sätter in åtgärder först efter när problem uppstått, då kostar det ofta mycket mer räknat i förlorad arbetstid och därmed mindre produktion.

Uteslutande specialanpassade tjänster
Ergotea arbetar för och med kunden. De tjänster som erbjuds är specialanpassade efter varje enskild kunds önskemål och behov.
– Vi är inget konceptföretag, utan satsar istället på att arbeta nära kunderna med lösningar som passar för just deras verksamhet. Närhet och kunden i fokus är vår främsta styrka. Vårt arbetssätt tillsammans med den starka kompetens som vi har inom företaget kompletterat med vårt nätverk av kompetenser gör oss till en kvalitetsmässigt bra samarbetspartner, säger verksamhetschef Mikael Lund.
Ergotea har 12 anställda och arbetar i nätverk med olika specialistkompetenser. På så vis kan Ergotea snabbt få tag på den utförare som svarar mot kundernas behov.
– Vår affärsvision är att arbeta med lösningsfokuserat arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi gärna är med som utvecklingspartner för våra kunder, gärna i tidiga skeenden av utvecklingsarbeten hos kunden. Vi arbetar förebyggande och ska ses som en investering i kundens arbetsmiljö- och hälsoarbete i syfte att få personalen att må bra. Personal som mår bra ger en hög och kvalitetsmässigt bra produkton.

Hälsoarbete är en långsiktig investering
Sjukdom, stress och arbetsskador kan undvikas om man satsar på ett aktivt arbetsmiljöarbete. Det finns bevisat flera gånger om i såväl nationella som internationella undersökningar. De stora kostnaderna kommer oftast längre fram, då en skada redan inträffat. Om man kan undvika ohälsa helt och hållet skulle företagen vinna oerhört mycket, även om man har kostnader för det löpande arbetsmiljö- och hälsoarbetet så kan dessa aldrig överträffa de kostnader som sjukskrivningar medför.
– Vi har nyligen tecknat ett nytt samarbetsavtal där vi kommer att samverka med en mindre företagshälsovård i en angränsande kommun med en gemensam kund. Detta är ett led i strategin att öka samarbeten med aktörer i angränsande län för att bredda vår egen verksamhet både geografiskt och kompetensmässigt. Syftet med den här strategin är att öka vår servicenivå för våra kunder som finns på flera platser i Sverige och givetvis även attrahera andra kunder med dessa behov. Det finns en stor marknad som vi gärna vill ta del av, konstaterar Mikael Lund.

Satsar på tillväxt
Ergotea har idag ca 120 kundavtal omfattande 7500 individer. I dagsläget satsar man på nya lokaler i Lindesberg där man flyttar i mitten av april, orsaken är att verksamheten befinner sig på stadig tillväxt. Mikael Lund avslöjar avslutningsvis att man också undersöker möjligheter för att etablera nya kontor i Örebro-trakten.