Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Ericsson i Kumla sätter standard för resten av världen

Ericsson står för innovationskraft och nytänkande, med fokus på teknikutveckling inom den breda telekombranschen. I Kumla industrialiserar man den nya generationens radiobasstationer, anpassar tekniken och tar totalansvar för industriell produktion vid Ericssons anläggningar över hela världen.

Ericssons stora anläggning i utkanten av Kumla är nära nog unik. Här arbetar omkring 550 experter på bl.a. radioteknik, produktionsteknik, logistik och kvalitetssäkring. I Kumla sker allt från förutveckling och industrialisering till produktion av den nya generationens radiobasstationer. Det nära samarbetet med utvecklingsavdelningen i Kista och med företagets fabriker i världen gör Ericsson i Kumla till spindel i ett högteknologiskt nät.
– Vår uppgift är att anpassa innovationer så att de går att producera i stora volymer över hela världen, förklarar platschef Anders Bergstrand. Vi utvecklar ständigt nya idéer och ser till så att de blir nya högteknologiska produkter. Våra slutkunder är mobiloperatörer över hela världen, och med ständigt stigande krav på både prestanda och pris står vi också inför ständiga utmaningar.

Egen version av Lean
Inom hela koncernen har man antagit en egen version av den japanska produktionsfilosofin Lean Production. Här går den under namnet Ericsson Production System. I enlighet med det berömda ”The Toyota Way” genomsyras verksamheten av en strävan efter ständiga förbättringar och ett standardiserat arbetssätt med transparenta produktionsflöden.
– Vi arbetar i en bransch som präglas av tillväxt och ständig teknisk utveckling. Givetvis ställer detta oerhört höga krav på oss som producenter av den nya generationens radiobasstationer. Vi kommer att fortsätta satsa omfattande på teknikutveckling för att befästa ytterligare mark på den globala marknaden. Det är en gigantisk uppgift, men vi gillar utmaningar, säger Anders Bergstrand som avslutning.

Detta är Ericsson
Svensketablerade Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G och ansvarar för drift och underhåll av nät med ca 2 miljarder användare. Koncernen erbjuder fullständiga infrastrukturlösningar för fast och mobil telefoni inklusive kringtjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar. Med 87 400 anställda i över 175 länder är Ericsson en av världens främsta aktörer inom telekombranschen.