Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ernst & Young – revision skapar säkerhet

Ernst & Young har som en av ”Big Four” inom revision ett genomgripande ansvar gällande övervakning av marknadsekonomin med dess nya trender och möjligheter, men även när det gäller utmaningar som måste lösas. Kännetecknande för Ernst & Young är vakenhet, öppen dialog och pålitlighet, och baserat på djupgående kunskap levererar företaget allt inom revision och ekonomisk rådgivning med fokus på kundens bästa.

Ernst & Young vänder sig till företag och organisationer inom alla branscher, stora som små. Ofta arbetar Ernst & Youngs revisorer på plats ute hos kund. Med sin analytiska förmåga utgör de naturliga problemlösare som tillför viktig kunskap i till våra kunder.

Små företag har mycket att vinna
Revisionsplikten är fr.o.m. 1 november 2010 avskaffad för de minsta företagen, men även små företag har mycket att vinna på samarbete med en större aktör, inte minst när det gäller säkerheten.
– Revision skapar säkerhet, säger Thomas Folkesson, kontorschef i Luleå. Som redovisningskonsulter förser vi våra kunder med beslutsunderlag baserat på ekonomisk information. Som revisorer kvalitetssäkrar vi beslutsunderlaget. Vår styrka är framförallt den skarpa service vi ger våra kunder, baserat på den kompetens vi har inom organisationen.

Stark expansion 2011
Ernst & Young förstärker den egna organisationen och kommer att anställa närmare 300 medarbetare under 2011 till samtliga affärsområden. En ökad efterfrågan av företagets tjänster och ett strategiskt medvetet val ligger bakom rekryteringen.
– Revision bör ses som en investering istället för en kostnad. Att investera i revision genererar alltid bra underlag för marknadsföring, bland annat. Investerare, partners, kunder och andra intressenter kräver kontinuitet, och här ingår säkerheten som ett naturligt inslag, förklarar Thomas Folkesson.
Thomas Folkesson kommer från bankvärlden och är inte revisor i grunden. Med sin bakgrund har Thomas djupgående kunskap i finansiella frågor som sträcker sig lite längre – kompetens gällande viktiga placeringsbeslut, investeringar och marknadsanalyser är exempel på vad ett förflutet inom bankverksamhet för med sig.
– Vi arbetar mycket proaktivt med våra kunder. Genom att identifiera risker kan man börja förbereda sig för kommande utmaningar. Vi har utvecklat ett starkt varumärke som andas tillförlitlighet, vi ämnar fortsätta expandera och då genom uppsökande verksamhet till både befintliga och presumtiva kunder för att visa hur vi kan hjälpa till att bidra till en ökad lönsamhet.

Bäst i Europa
Att Ernst & Young fick utmärkelsen Accountancy firm of the year 2010 vid Financial Times/Mergermarkets M & A Awards för Europa visar på den starka framförhållning som företaget står för.
Som vision har Ernst & Young att vara det revisionsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende, där allt bygger på samverkan. Hög kvalitet och kontinuitet är grunden till allt man gör, Ernst & Young har för avsikt att förstärka sin plats som en av världens ledande företag inom finansiell rådgivning och revision.