Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Esam AB – konsulter för hållbar utveckling

Att arbeta för en hållbar utveckling genomsyrar hela Esams verksamhet. Eller som VD Angéla Ekman Nätt formulerar det:
– Esam är ett antal individer som är väldigt kompetenta, målmedvetna och engagerade i sitt t arbete för ett mer hållbart samhälle.
Angéla betonar hur viktigt det är att man i ett förändringsarbete lyssnar och för en dialog, för att sedan tillsammans arbeta mot målen: ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Esam AB bildades 1990. Man har 17 konsulter och hela Sverige som arbetsfält, med kontor på tre platser: Umeå, Stockholm och Malmö. Angéla Ekman-Nätt berättar att Esams kunder och uppdragsgivare kan indelas i tre grupper: små och medelstora företag inom alla typer av branscher, offentliga organisationer i olika storlekar – både i Sverige och utomlands. Esam har lång erfarenhet att hjälpa till exempel kommuner på sin resa mot hållbarhet – inte minst genom den nya ISO-standarden för hållbara kommuner, regioner och landsting. Den sist gruppen är färre till antalet, men här finns ett antal stora företag, både offentliga och privata.
– På sätt och vis arbetar vi för att avskaffa oss själva, eftersom vi hela tiden försöker överföra vår kompetens till våra uppdragsgivare. Och det gör vi bland annat genom utbildningar men vi fungerar också som bollplank och ett stöd i verksamhetens eget arbete, säger Angéla Ekman-Nätt. Hon betonar också att det är viktigt att Esams konsulter själva försöker leva som de lär, på det så hållbart sätt som möjligt.

Organisationsutveckling
ESAM brukar dela in sina tjänster i tre grupper: Organisationsutveckling, hållbara transporter samt hållbart byggande och energi. Den största sektorn är den som rör organisationsutveckling, där ungefär hälften av deras uppdrag finns. Det handlar då främst om kvalité, miljö och arbetsmiljö, i syfte att stärka kunderna på dessa områden och utveckla deras verksamhet. Esam har lång erfarenhet av att arbeta med olika certifieringar (bl a ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001).
– Av alla företag i Umeåregionen som är miljöcertifierade har Esam bistått med stöd till 2/3 av dessa uppger Angéla.
– Vi har precis tecknat ramavtal med Umeå kommun som rör upprättande och implementering av bland annat kvalitetsutveckling och hållbar utveckling. Vi är också ett strategiskt stöd för Umeå kommun då det gäller att bli klimatneutrala till 2018.

Hållbara transporter
Esam arbetar med omställning av transporterna i landet genom process- och projektledning och erbjuder spetskompetens inom bland annat förnyelsebara drivmedel.
– Vi vet hur man sparar pengar, utsläpp och miljö, säger Angéla Ekman-Nätt. Bland annat kan vi hjälpa dig att spara minst tio procent av din årliga förbrukning och samtidigt följa upp besparingarna både mot miljömål och ekonomiska mål, i en så kallad Sparcoachtjänst.
Här kan man tillägga att då de själva reser väljer de så ofta som möjlig det miljövänligaste transportsättet. Det var det där att försöka leva som man lär.

Hållbart byggande och energi
Det tredje området Esam arbetar med rör hållbart byggande och energi. Genom utbildning samt process- och projektledning kan Esam vara ett stöd i ert förbättringsprojekt. Här kan Esam bland annat anordna planeringsdialoger, utbildningar, föreläsningar, studieresor med mera.
Till sist får Angéla Ekman-Nätt frågan varför man ska köpa tjänster från just Esam.
– Det är för att vi alltid utgår från helheten och för att det är så kul att arbeta med oss, sammanfattar hon.