Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

ESGA erbjuder markservice för ”Business Aviation” och AirTaxi

East Sweden General Aviation AB (ESGA) i Linköping är ett företag för regionen som driver ett flygcenter för att bistå allmänflyget med marktjänster.

Här erbjuds allt från trivsamt väntrum och även sovrum till bränslepåfyllning till mindre flygplan som landar på Linköping City Airport. Företaget drivs av VD William Magnusson sedan 2011 med tre anställda.

ESGA tillhandahåller tjänster till mindre flygplan som firma- och taxiflygplan. Företaget tar hand om flygplanen på marken och hjälper till med bränslepåfyllning, catering, d.v.s. lite gott ombord till passagerarna, bokar hotell och taxi, bistår vid färdplanering, parkering på flygplatsen och diverse tekniska tjänster. ESGA kan även erbjuda flera tjänster som tillfällig eller långtidshangarering av flygplan samt kontorsytor, verkstadsytor och konferensmöjligheter på flygplatsen.

– Vi erbjuder också en crewlounge, d.v.s. ett rum där flygbesättningen kan vila och som är utrustad med bekvämligheter som soffgrupp TV, dator och kylskåp med dricka. Jag har själv flugit mindre flygplan och vet att vissa flygplatser är utrustade med sådan här service och andra är det inte. Som pilot behöver man ibland vila och förbereda sig. Då är det bra att ha ett tillhåll att gå till och kunna stänga dörren om sig för att vila, det är en fråga om flygsäkerhet helt enkelt, säger William Magnusson.
ESGA tillhandahåller även två övernattningsrum, där flygbesättningen, som oftast är två personer, kan sova.
Här finns också en ”Pilotshop” med ett typiskt sortiment av varor och hjälpmedel för piloter, men även för flygintresserade passagerare och barn.
– Dessa tjänster är ganska vanliga på flygplatser ute i Europa, men inte i Skandinavien. 7,2 procent av all flygtrafik är Business Aviation så det är ganska många flygplan det rör sig om, säger William Magnusson Magnusson.

Förvaltning av flyghangar
– Vi har nu ett avtal med det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors Fastighets AB om förvaltning av den stora hangaren på Linköpings flygplats. Där har det varit flygverksamhet tidigare då till exempel Skyways hade sitt huvudkontor i Linköping, berättar William Magnusson.
Många företag har insett att man sparar väldigt mycket tid i sitt arbete genom att använda flygplan och då har man behov av den typen av service som ESGA erbjuder.
Nu fortskrider planerna på en utbyggnad av allmänflygcentret i Linköping. Ambitionen är att bygga ut ”flygets huvudstad” i Linköping och att både nyttja och utveckla de resurser och behov som finns här.
– Kommunen har påbörjat byggandet av ett allmänflygcenter på andra sidan flygfältet och där planerar vi att etablera en allmänflygterminal, som kan hantera den typen av flygplan och passagerare som vi arbetar med, berättar William Magnusson.
Samtidigt har ESGA ett uppdrag från det kommunala bolaget FlygMex AB att hjälpa till och marknadsföra och utveckla ”Linköping Aviation Park”, inklusive allmänflygcentret.

Flygets vagga
Linköping har av tradition många företag som arbetar med flyg på ett eller annat sätt. Här finns till exempel flygutbildning, utveckling, tillverkning och service, bland annat Saab, Försvarsmakten och många privata företag. Cirka 18 000 personer jobbar med flyg på ett eller annat sätt i Linköpings kommun.
– Linköping är flygets vagga i Sverige och det var här som flyget började ta fart en gång i tiden. Och nu fortsätter vi på alla plan, konstaterar William Magnusson.
Framtidsvisionen för ESGA och William Magnusson är att vara ett väletablerat och erkänt bolag i FBO-branschen runt om i Europa med bas i Linköping.
– Vi vill hjälpa till att bygga upp och förvalta Linköping Aviation Park så att det visas utåt i Europa och resten av flygvärlden, sammanfattar William Magnusson.