Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Eskil Erlandsson – ”Vi måste förstärka de värden som gör oss framstående som skogsnation”

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson driver den nationella satsningen Skogsriket, där ambitionen är att Sverige ska bli mer konkurrenskraftigt som skogsland baserat på jämställda mål för miljö och produktion. Grunden är att regeringen ser en stor potential i skogen, både för nationell utveckling och för export av våra skogliga värden i form av produkter och kunskap, bl.a. träbyggnadsteknik.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog och näringen sysselsätter hundratals personer, så nog finns det en stor tillväxtpotential att ta tillvara på. Utmaningen ligger i att samordna investeringar och vidareutveckla kompetensen för att vi även i framtiden ska vara konkurrenskraftiga.

Skogsrikets fyra grenar
Eskil Erlandssons vision om Skogsriket innefattar lösningar på utmaningarna, men det krävs ett gemensamt engagemang där offentlig verksamhet, akademi och näringsliv arbetar tillsammans för att uppnå målen.
Skogsriket har fyra grenar: Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation, samt Sverige i världen. Inom Förädling och innovation ryms bl.a. insatser för ökat träbyggande som samordnas genom olika regionala och nationella projekt, däribland Trästad 2012.

Sverige ska sätta standard världen över
Skogen ger oss produkter som bränsle, papper, möbler, bostäder och förpackningar bland annat. En hållbar samhällsutveckling förutsätter en större användning av förnyelsebara råvaror, där skogen är vår främsta resurs. Med ett hållbart skogsbruk i grunden kan Sverige exportera kunskap kring skog och skogsråvara , detta är huvudfokus för Skogsrikets fjärde gren – Sverige i världen.
Med tanke på våra fina skogsresurser, träindustrins långt utvecklade kompetens och väletablerad forskning inom bl.a. träteknik och metodik för att bygga höga, robusta konstruktioner i trä (broar, flerbostadshus, industrifastigheter och sporthallar är några exempel) så har vi mycket att visa upp för resten av världen.
Andra europeiska länder driver också framgångsrikt träbyggnadsarbete, så därför måste vi fortsätta arbeta för att ligga i framkant. Vi måste ta tillvara på de värden vi har, vidareförädla det fina arvet och förstärka den kunskap som gör oss framstående som skogs- och träbyggnadsnation.