Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Eskilstuna folkhögskola satsar på människor och miljö

Att läsa på Eskilstuna Folkhögskola handlar om att ha kul samtidigt som man lär sig något för livet. Vi tror att det är någonting lustfyllt i att lära sig nya saker, möta nya människor och få nya intryck och kanske ändrar man perspektiv eller får nya insikter. Allting handlar om det livslånga lärandet och glädjen i att få utvecklas på sitt eget sätt.

Eskilstuna Folkhögskola har som mål att stärka demokratin, att jobba för en hållbar framtid, att utveckla människor, att låta kulturen vara ett verktyg för lärandet och att vara en mötesplats för människor oavsett bakgrund.
Eskilstuna Folkhögskola är en externatskola och har Landstinget Sörmland som huvudman. Verksamheten bedrivs i fräscha lokaler i Munktellstaden i Eskilstuna, som är ett kulturhistoriskt område mitt i staden. Här finns grannar som Eskilstuna konstmuseum, stans största inomhusarena och en lång rad småföretag.
Målet är att ge människor verktyg och kunskap för att aktivt kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Man kan säga att vi är ett samhälle i miniatyr.

I dag har skolan cirka 220 studerande. Skolan erbjuder bland annat:
– kurser där man kan läsa in senare delen av grundskolans och gymnasiets kärnämnen
– konstlinje, estetisk verksamhet som ger grunden för vidare konstnärliga studier
– Recycle design-återbruk för den som tror på hållbar utveckling
– Svenska som andra språk
– kurser för deltagare med funktionsnedsättningar.

Christina Strandtoft berättar vidare att skolan har ett stort miljömedvetande Vi måste bli mer medvetna om hur vi kan återanvända material. Det är alldeles för mycket slit och släng i vårt samhälle. Vi lär ut olika metoder t ex när Eskilstuna firade 350 år fick vi alla flaggor som hade använts. Dessa tvättades och syddes om till exempel datorväskor, smycken med mera. Recycle Design-Återbruk har fått en inbjudan att medverka i utställningen ”Kungligt vintage” på Livrustkammaren i Stockholm 9-10 april i år. Där kommer vi att hålla i en workshop med kungligt tema ”Allt är inte guld som glimmar” i återbruksmaterial.