Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Eson Pac har styrt kosan mot Europamarknaden

Förpackningstillverkaren Eson Pac kallas ofta för Veddiges stolthet. Och med all rätt – Eson Pac är ett växande företag som till största delen bygger på kraft från bygden. Mer än hälften av de anställda kommer från regionen och familjeföretagskänslan finns kvar trots att företaget har expanderat mycket under de senaste åren.

Eson Pac har lyckats med det som många andra tillverkande företag bara kan drömma om – att producera dubbelt så mycket med samma personalstyrka. Hur är det möjligt?
– Det är ett intensivt förbättringsarbete som ligger bakom de senaste årens framgångar. Vi ser till att maximera nyttan av varje investering och alla medarbetare är med i utvecklingsarbetet, svarar Pierre Åkesson, Operations Director på Eson Pac.
Sedan 2018 fokuserar Eson Pac helt mot läkemedelsindustrin. Företaget producerar kartong, etiketter och bruksanvisningar. På anläggningen i Veddige har man en högeffektiv kartongtillverkning i världsklass. Det vittnar om företagets förmåga att producera efter extremt höga krav gällande kvalitet och precision.

Renodlade mot läkemedelsbranschen
Eson Pac grundades redan 1967 och 1971 kom den första ordern från ett företag inom läkemedelsbranschen. Därefter fortsatte framgångssagan och idag är Eson Pac en av branschens mest välrenommerade leverantörer – speciellt när det gäller komplexa projekt som läkemedelsbranschen ofta förutsätter.
– Tidigare har vi blandat olika kundgrupper i samma fabrik men sedan 2018 är verksamheten i Veddige renodlad – vi tillverkar och levererar bara till läkemedelsindustrin, understryker Pierre Åkesson, som själv har varit med i utvecklingsarbetet och som har en lång erfarenhet från branschen.
– En stor del av vår orderportfölj har alltid bestått av produkter från Pharma, vår långa erfarenhet och ihop med nytänkande är anledningen till att vi skall fortsätta vara verksamma just här. Det är en växande marknad och vi har för avsikt att vara en samarbetspartner här under många år framöver.

Guldläge för utveckling
Utöver fabriken i Veddige, utanför Varberg, har Eson Pac fabriker i Södertälje, Tåstrup i utkanten av Köpenhamn, samt i Aesch i Schweiz. Dessutom finns försäljningskontor strategiskt utplacerade i Europa.
– Vi har precis börjat vår resa i Europa och satsar på att växa mer utanför Sverige och Norden, de senaste åren har vi lyckats nå flera milstolpar. Vi investerar i ny teknik, skapar en processdriven organisation, och är precis i skedet av att implementera ett nytt affärssystem. Allt för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och effektiva, säger Pierre Åkesson.
Eson Pac kommer att behöva rekrytera mer personal i takt med att expansionen mot Europa utvecklas. Det är en ytterst spännande arbetsplats med utrymme för personlig utveckling som erbjuds. För den som vill vara med och bygga upp en internationell verksamhet finns nu ett guldläge på Eson Pac.