Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Etablering i Perstorp är investering i livskvalitet

Perstorps kommun är traditionellt framstående inom industri och tillverkning, men idag präglas näringslivet till stor del även av tjänsteföretag samt företag vars verksamhet grundas på svensk forskning i världsklass. Tillgängligheten är bästa tänkbara med ett väl utbyggt vägnät samt järnväg för såväl gods- som persontrafik.

Tvärs igenom Perstorps kommun löper riksväg 21 som förbinder Perstorp med Karlskrona, Kristianstad och Helsingborg. Med tåg tar man sig bekvämt och lätt till Hässleholm, och med byte till X-2000 eller Öresundstågen nås Kastrups flygplats och Köpenhamn.
– Vi planerar bygga ut pendeltrafiken med avgångar varje halvtimme, berättar Mats Rydby, kommunchef. Då byggnation av en bro mellan danska Rödby och tyska Puttgarden har påbörjats kommer det inte dröja länge innan man kan ta tåget från Perstorp till kontinenten.

Förstklassig service
Primär- och äldrevården i Perstorp anses vara bland landets främsta, här finns även ett väl servat trygghetsboende där avlösarteam hjälper familjer som vårdar gamla och sjuka i hemmet. Avlösningar sker 12 timmar i månaden och är helt kostnadsfritt, detta är ovanligt i andra kommuner.
Perstorps gymnasieskola har blivit utsedd till Sveriges främsta. Skolmiljön präglas av öppenhet, miljömedvetenhet, ljusa, moderna lektionssalar, bra teknisk labbutrustning samt god trivsel och stämning bland lärare och elever. Även grundskolan har fått nationell uppmärksamhet och ligger dokumenterat i topp när det gäller betyg per satsad krona.
– Vi ligger även bra till för högre studier med pendelavstånd till Nordens största universitet i Lund, berättar Rydby vidare.

Naturnära rekreation
När det gäller rekreation inbjuder den vackra, böljande terrängen med kullar klädda med bokskog och dammar med rik strand- och vattenvegetation till friluftsaktiviteter av alla de slag, som t.ex. skogspromenader och fiske. I skogsmarkerna, som utöver bokskog även omfattar barr- och blandskog finns goda möjligheter till bär- och svampplockning.
Det är också nära till familjevänliga badplatser, både insjöbad och åretruntöppet hallbad. I Perstorp är en naturskön kuperad golfbana belägen och det finns även andra golfbanor i omgivningarna, alla med god tillgång till speltid. Även föreningslivet är omfattande, inte minst inom idrotten.

Varför etablera sig i Perstorp
I Perstorp finns byggklar industrimark att tillgå, och man planerar för ytterligare markexploatering i anslutning till befintlig infrastruktur. Många har redan insett fördelarna med att etablera sig i en tillväxtregion som Perstorp, därför råder för tillfäller brist på befintliga lokaler för industrin.
Med allt från natursköna privata boenden till toppmoderna hyresrätter i centrum är Perstorp även en framstående boendekommun. På frågan om varför man ska etablera sig i Perstorp svarar Mats Rydby:
– Av omtanke, inställning och attityd. Här samarbetar företagen och det offentliga såväl genom nätverk som gemensamma föreningar, detsamma gäller privat. En etablering i Perstorp är en investering i livskvalitet och här gäller devisen rent, snyggt och tryggt.

Christer Andersson
Maria Lind