Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Etablering på västkusten nästa stora steg för Skangass

Norska Skangass har slutit ett avtal med Preem om att bygga en terminal för LNG vid Preems raffinaderi i Lysekil. Investeringen för Skangass del är på 550 miljoner kronor och skapar ett 100-tal arbetstillfällen under byggtiden. Satsningen är framförallt ett stort steg mot ökad hållbarhet inom transportsektorn då Skangass får möjlighet att leverera LNG till betydligt fler kunder än tidigare.

LNG (Liquefied Natural Gas) är en viktig produkt för framtiden miljömässigt sett. Många svenska industrier har under de senaste åren ersatt sin användning av kol och olja med naturgas, ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas ger uppskattningsvis upphov till 25 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol.

Ökade möjligheter för svenska industrier
LNG är naturgas som kylts ner från gasform till flytande för effektivare transportering. Fördelen är att naturgasen krymper volymmässigt till en 600-del av vad den var i gasform och därmed kan den transporteras som vätska i fartyg eller tankbil. Man kan alltså flytta på gasen utan att använda pipeline, vilket också ger stora kostnadsmässiga fördelar.
Skangass, en del av norska Lyse-koncernen, erbjuder naturgas i flytande eller gasform till skandinaviska kunder inom industri, sjöfart och transportsektorn. Naturgasen levereras från fabriken i Stavanger via fartyg, tåg eller lastbil.
Många industrier använder tjockolja, lättolja, gasol eller andra energikällor, men de flesta vill ha tillgång till naturgas om möjligt. Hittills har naturgas som alternativ varit knutet till tillgång av rörgasnät (pipeline) och i Sverige finns det idag rörgasnät bara längs västkusten mellan Malmö och Stenungsund.
Bland större kunder som konverterar till naturgas kan nämnas Arctic Paper i Munkedal och SCA Hygiene Products samt Uddeholms i Hagfors. I Sverige har Skangass minst ett 100-tal potentiella industrikunder och tack vare investeringen i Lysekil kommer man att kunna leverera LNG till fler kunder än var som tidigare varit möjligt. Satsningen innebär inte enbart potentiell tillväxt för Skangass, utan medför stora vinster för industrier och transportbolag som vill profilera sig som miljömässigt framstående alternativ.

En produkt i tiden
– Ett annat marknadssegment för naturgas är drivmedel i fartyg. Det finns idag inga svenska fartyg som drivs med LNG, men i och med att det blir tuffare regler för avgasutsläpp från och med 2015 så måste man göra något. Då man inte kan köra på orenad tjockolja längre är LNG ett bra alternativ eftersom maxhalten för svavelutsläpp blir 0,1 procent. LNG genererar inga svavelutsläpp alls, förklarar Peter Blomberg, projektchef på Skangass och ansvarig för etableringen i Lysekil.
Skangass har funnits som bolag sedan 2005 och produktionen av LNG startade sommaren 2010. De första åren gick åt till att projektera och bygga en fabrik i Stavanger. Genom att etablera sig på den svenska västkusten tar man nästa steg i företagets utveckling.
– Det råder ingen tvekan om att vår produkt ligger i tiden. Naturgastillgången som finns i världen kommer att räcka i minst 150 år om man jämför med runt 50 år för tjockoljan. En annan fördel med naturgas är att den är blandbar med biogas. Bygger man upp en infrastruktur för naturgas så bygger man samtidigt upp en infrastruktur för biogas. Därför är naturgas en mycket viktig produkt för framtiden, konstaterar Blomberg.