Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett åkeri i Surte som erbjuder helhetslösningar

Surte Åkeri är ett anrikt familjeföretag som idag kan erbjuda helhetslösningar till sina kunder. Förutom transporter erbjuds kunderna möjlighet att lagra sitt gods och att lasta/lossa gods i företagets egenägda hamn.
– Vi kan hjälpa kunderna med hela kedjan och det är ganska unikt hos ett åkeri, säger Anders Sporre, delägare i Surte Åkeri.

Efter att ha arbetat på dåvarande Tage Johanssons Åkeri AB i många år tog Rune Sporre över verksamheten 1974 och bildade Surte Åkeri. Idag drivs företaget av Rune och de tre barnen Dick, Anders och Camilla Sporre. Rune och Camilla sköter fastigheterna, Dick ansvarar för åkeriet och Anders sköter verksamheten i hamnen.
När Surte Glasbruk lades ned 1978 förlorade åkeriet sin viktigaste kund, men det skulle också bli en stor vändpunkt för Surte Åkeris verksamhet. Rune såg nya affärsmöjligheter i det gamla brukets lokaler och under åren som följde köpte han successivt mark och lokaler som tillhört Surte Glasbruk.
– Två kompanjoner till min far, som hade jobbat i Göteborgs hamn, tyckte att han skulle prova på med hamnverksamhet. Han arrenderade hamnen av kommunen i början av 80-talet, men 1989 bestämde Ale kommun att de inte skulle äga några kommersiella fastigheter. Då fick vi chansen att köpa hamnen och lyckades med det i konkurrens med andra. Vid den tiden hade vi vuxit ganska mycket så hamnen var en viktig del i vår verksamhet. Det var angeläget att köpa den annars kanske vi hade tappat 30 procent av vår omsättning, som låg på hamnen på den tiden, berättar Anders Sporre.

Erbjuder helheten
Surte Åkeri kan idag erbjuda både transporter, lagring och hamnverksamhet, vilket är ganska unikt i åkeribranschen.
– Vi kan hjälpa kunderna med hela kedjan och det är mycket ovanligt. Det räcker med att kunderna ringer ett telefonsamtal så får de hjälp med att lossa fartyget, mellanlagra godset och sedan leverera det till slutkund, berättar Anders Sporre och tillägger:
– Det är ytterst få fristående hamnar i Sverige som inte är knuten till någon aktör. Vi samarbetar visserligen med bland annat Schenker och DHL, men vi är inte någon entreprenör till dem utan helt fristående.
Surte Åkeri har efterhand moderniserat kajen. De gamla kranarna har bytts ut mot en modern ”multidocker” – en stor grävmaskin med en förlängd arm som är uppbyggd på ett chassi.
– Efter att vi köpt den nya maskinen höjde vi lossningskapaciteten våldsamt mycket. Det är kanalen som sätter gränsen på hur stora båtarna kan vara som lägger till i hamnen, men de största båtarna ligger på cirka 4 000 ton och det lossar vi på en dag. Den här verksamheten har ökat de senaste åren och nu lossar vi runt 200 000 ton och tar emot cirka 100 anlöp om året, berättar Anders Sporre.

Avtal med S:t Eriks
Tillsammans med Hasse Nilssons Åkeri i Ängelholm har Surte Åkeri avtal med S:t Eriks att transportera färdiga betongvaror och cement i pulverform till gjuterier och betongstationer.
– Vi sköter transporterna från Surte upp till Värmland och från Värmland till Stockholmstrakten. Hasse Nilssons Åkeri ansvarar för Staffanstorp, som är S:t Eriks huvudort i södra Sverige. De har hand om transporterna i Skåne och ostkusten upp mot Stockholm, berättar Anders Sporre.

Inga tomma bilar
På Surte Åkeri är man mån om att hela tiden ha last i bilen och undviker i största mån att köra med tomma lastbilar.
– Vi försöker få rundslingor för att förhindra tomma laster. Vi kan till exempel lasta i Göteborg och köra till Karlstad och därifrån med en ny last till Uppsala eller Linköping, där vi tar med oss en last hem, berättar Anders Sporre.
Surte Åkeri har vuxit ganska mycket de senaste fem-sex åren, mycket tack vare avtalet med S:t Eriks. Företaget har idag drygt 30 anställda och förfogar över 22 fordon.
– Vår styrka är att vi är väldigt flexibla och har så många olika alternativ att erbjuda kunderna. Orosfaktorn för oss, liksom för många andra, är konjunkturen, men vi har klarat alla smällar från starten 1974 och fram tills nu och dessutom har vi så många ben att stå på så vi känner oss trygga och starka, säger Anders Sporre avslutningsvis.