Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ett åkeri i Västerås med bred verksamhet

IB Transport Mälardalen AB i Västerås har en bred verksamhet och utför allt från transporter och budservice till lagring och pallsortering.
Företaget bildades 2002 av makarna Madelené och Arnt Hjelm i Kolsva som ett familjeföretag.

– Vi båda hade tidigare jobbat till sjöss, men när vi bildade familj så tyckte vi inte att sjölivet var ett alternativ. Vi började vår verksamhet i liten skala med två budbilar, men idag kan vi erbjuda helhetslösningar till våra kunder med både lagring och transporter. Vi har utökat lagerverksamheten i Västerås de senaste två åren, vilket är ett bra komplement till vår logistik, säger Madelené.
IB Transport förfogar över 56 registrerade enheter – både släp, bilar och lastbilar. Fordonsparken består av fordon i de flesta storlekar för att passa alla typer av behov vid olika transporter.
Verksamheten inom budservice och transporter sträcker sig över hela Mälardalen, ett område känt för att vara väldigt industritätt. Inom en 15-milsradie når företaget ut till 3,5 miljoner invånare.

Snabb och säker transport
IB Transport utför snabb, varsam och säker transport och bud över hela Sverige, Norden och Europa.
Företaget utvecklas ständigt och ser ett ökat behov av lagring, hantering och logistiklösningar, och gärna i en kombination.
– Vi har sett ett behov av enkel kommunikation för helhet inom logistik och då utvecklar vi IB Transport med en mer komplett helhetslösning ”In House”, där vi tillsammans med kunden arbetar fram en optimal lösning för just deras behov. Som alla vet ändras behoven med tiden och där ser vi oss som starka i branschen med vårt driv och samarbete med övriga aktörer och även våra leverantörer runt oss, säger Madelené.

Flexibla mot kunderna
– Vi är mycket flexibla mot kunderna och har ett bra nätverk som gör oss starka i branschen. Vi åtar oss allt från enstaka uppdrag till större lagertjänster inklusive transporter, säger Madelené och fortsätter:
– Vi vill gärna jobba nära våra kunder. Bra relationer är väldigt viktigt för oss och att vara lyhörd för kunden. Då får vi på bästa sätt en möjlighet att tillgodose kundens specifika behov och skapar därefter resurser anpassat för just den.
Kunder till IB Transport består av både större och mindre avtalskunder inom transport, bud och lagring samt övriga företag i hela Sverige. Den största kunden och samarbetspartnern inom åkerinäringen är DHL.
– Just nu har vi ett bra flöde och vi ser mycket ljust på framtiden. Vi har sedan starten jobbat med nutid i verksamheten, men med vår växande etablering på marknaden kan vi börja se framåt och ser på 2014 som ett mycket starkt år och vi tror på att samarbeta inom branschen, säger Madelené Hjelm.
IB Transport sysselsätter cirka 35 anställda och det är duktiga medarbetare som har samma ambition – att vara ditt företags logistiklösning i Mälardalen.