Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ett assistansbolag som satsar på kvalitet och hög service

Scandic International är ett assistansbolag som strävar efter att erbjuda den mest flexibla och mest prisvärda helhetslösningen för assistansberättigade i Sverige.
Företaget arbetar med brukare och personliga assistenter i hela landet, men främst i Stockholmsområdet. Man riktar sig främst till de assistansberättigade som vill ta en aktiv roll i sin assistans alt. har aktiva anhöriga som vill vara delaktiga och ha möjlighet att påverka.

Michaela Uhlin är utbildad undersköterska och arbetade en tid som personlig assistent. Hon inspirerades av de förändringar hon trodde skulle kunna förbättra kvaliteten av assistansen för såväl den berättigade som den anställde. Efter att ha fått stöd från sin brukare startade Michaela tillsammans med en kollega Scandic International sommaren 2006.
– Vår målsättning var att driva assistens för den enskilde brukaren som vi arbetat för, men ryktet spred sig och det var fler som delade våra idéer och visioner kring assistans, berättar Michaela.
Sedan starten för fem år sedan har verksamheten ökat rejält. Scandic International har idag ett 50-tal brukare och cirka 350 assistenter.

En ny generation
Scandic International tillhör en ny generations assistansbolag, som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet på sin service. Företaget vill också erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen för assistansberättigade i Sverige. Allt för att brukarna ska ha friheten att leva det liv de skulle ha levt om de inte varit funktionshindrade.
Assistenterna på Scandic International har varierande utbildningar och bakgrund. Varje brukare är individuell och behöver hjälp på olika sätt.
– Många brukare ställer inga specifika utbildningskrav alls utan vill bara ha en assistent som fungerar i sin specifika levnadssituation och hemmiljö. Sedan finns det brukare som har behov av och krav på särskilt utbildade assistenter, då oftast undersköterskor eller någon med annan dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Men gemensamt för alla är hur man fungerar som person och att det finns en ömsesidig respekt och förståelse mellan brukare och assistent, säger Michaela.

Full kontroll över ekonomin
Scandic International var det första assistansföretaget som erbjuder alla brukare att ha full kontroll över sin assistansekonomi.
För att garantera brukarna och deras assistenters trygghet och välbefinnande har de alltid tillgång till en jourtelefon 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
– Vår vision är att utveckla företaget och fortsätta som vi gör nu med att vara individfokuserade och hitta helhetslösningar. Vi har aldrig fokuserat på att bli ett stort företag, men har blivit det ändå tack vare att vi har satsat på hög kvalitet och bra service, säger Michaela Uhlin avslutningsvis.